Overleg met minister over voorkomen wangedrag hulpsector

Naar aanleiding van de commotie rondom wangedrag door medewerkers van internationale hulporganisaties is de sector afgelopen dinsdag in gesprek gegaan met minister Kaag.

Tijdens het overleg heeft de hulpsector op hoofdlijnen aangegeven wat in de komende maanden kan worden uitgewerkt. Insteek hierbij is dat wordt voortgebouwd op dat wat er al is en dat er meer aandacht komt voor de naleving van bestaand (integriteits)beleid. De sector denkt na over gezamenlijke acties om wangedrag te voorkomen en om adequaat te kunnen melden en handelen in geval van misstanden. Denk hierbij aan beter toezicht op de naleving van het integriteitsbeleid, beter antecedentenonderzoek, transparant zijn over aanwezig beleid en voorvallen binnen de organisatie, en het onderling delen van best practices. Voor iedereen moet duidelijk zijn waar misstanden gemeld kunnen worden. Ook wordt onderzocht of en zo ja, op welke wijze bijvoorbeeld meldpunten in crisisgebieden gecreeërd kunnen worden. Op die manier kunnen organisaties nog tijdiger en adequater handelen in geval van ernstige misstanden. Zie ook ons eerdere gezamenlijke statement hierover.

Na het overleg vond ook een debat in de Tweede Kamer plaats over noodhulp waar dit onderwerp uitgebreid aan de orde kwam. De minister heeft naar aanleiding van dat debat een stevig signaal afgegeven, maar zei ook dat ze samen met de hulporganisaties tot verdere stappen wil komen. Het is van belang om dit samen met de sector te doen om er voor te zorgen dat de stappen werkbaar zijn. Het werk van hulporganisaties is immers van levensbelang en daarmee onmisbaar.

Op korte termijn gaat de sector, waaronder ook Goede Doelen Nederland, opnieuw in gesprek met de minister om de stappen en acties verder te bespreken.

Het gesprek afgelopen dinsdag vond plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en werd bijgewoond door ongeveer 75 organisaties in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Naast Goede Doelen Nederland namen ook Partos, SHO/Giro 555, DRA en het CBF deel aan het gesprek. Via Partos, Goede Doelen Nederland, SHO of DRA hebben organisaties de mogelijkheid gekregen zich voor dit gesprek aan te melden.

Laatste Nieuws
Meer nieuws