Onderzoek Volkskrant: Goede doelen profiteren van economie en erfenis

Goede doelen profiteren flink van het gunstig economisch tij. De opbrengsten uit donaties en vooral nalatenschappen zijn in 2016 met 13 procent gegroeid. Dit zegt De Volkskrant vandaag op de voorpagina naar aanleiding van onderzoek onder de grootste goede doelen. Dit beeld van groei wordt bevestigd door eigen onderzoek van Goede Doelen Nederland onder 28 grotere goede doelen. De resultaten hiervan zijn vorige week bekend gemaakt.  

Ook een verklaring voor de groei van de inkomsten en bestedingen is dat goede doelen hun betekenis beter zichtbaar maken én veel meer de verbinding zoeken met hun donateurs. In de Volkskrant wordt dit met twee mooie voorbeelden (KNRM en Oranjefonds) geïllustreerd. De betrokkenheid bij maatschappelijke doelen is groot. Dit heeft zich ook vertaald in meer inkomsten uit nalatenschappen. Mensen vinden het niet alleen belangrijk om bij leven bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, maar willen ook na hun overlijden bijdragen aan een betere wereld.  

Steun van de samenleving aan goede doelen is robuust en zit diep geworteld in de Nederlandse cultuur. Cijfers uit eigen onderzoek onder onze leden laten zien dat de totale inkomsten van goede doelen in 2016 zijn gestegen, wat aantoont dat de betrokkenheid bij maatschappelijke doelen groot blijft. Goede doelen weten hun concrete betekenis steeds beter zichtbaar te maken. Ook blijkt uit ons onderzoek dat de bestedingen aan de maatschappelijke doelen, ten opzichte van de totale inkomsten, in 2016 zijn gegroeid zijn naar 86%. Dat is goed nieuws en voor de samenleving van groot belang’, zegt Gosse Bosma, directeur Goede Doelen Nederland.

 

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws