Onderzoek Goede Doelen Nederland: in 2019 9% meer besteed aan maatschappelijk doel dan in 2018

In 2019 hebben goede doelen 9% meer besteed aan het maatschappelijke doel. Dat is afgerond 241 miljoen euro meer dan in 2018. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Feiten en cijfers’ van Goede Doelen Nederland naar de inkomsten en bestedingen in de sector. Het onderzoek is gehouden onder de leden van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland (NLFL)*. In totaal deden 177 goede doelen mee aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn goede doelen actief in internationale hulp en welzijn. De resultaten staan vanaf vandaag online op de website van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en goededoelen.nl.

In de verdeling van doelbesteding zijn er in 2019 ten opzichte van 2018 geen grote verschuivingen zichtbaar. Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt besteed aan directe dienst- en hulpverlening en maakt 71% van de totale doelbesteding uit. Organisaties in de aandachtsgebieden Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn spendeerden meer dan 85% van het budget aan dienst- en hulpverlening. Gezondheidsorganisaties besteedden het meest aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. De omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale inkomsten, is gestegen van 89% naar 93%.

DONATEURS GEVEN 4% MEER AAN GOEDE DOELEN
De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2019 afgerond 3,1 miljard euro en zijn ten opzichte van 2018 met 4% gestegen. De inkomsten stegen in alle omvangcategorieën, maar bij de grote organisaties het meest (5%). Gezamenlijk verkregen de leden ongeveer 75% van hun inkomsten van particulieren en uit subsidies. De inkomsten van particulieren maken bij kleine en middelgrote organisaties de helft van de totale inkomsten uit en zijn daarmee de grootste bron van inkomsten voor deze goede doelen. De inkomsten uit giften en donaties zijn de belangrijkste particuliere inkomstenbron en namen met 4,5% toe ten opzichte van 2018. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften en donaties de belangrijkste inkomsten verkregen van particulieren. Zij maken een kwart van de totale inkomsten afkomstig van particulieren uit.

Het aantal leden en vaste donateurs is in 2019 ten opzichte van 2018 met 2% licht gedaald. De internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs, maar zijn in percentage het meest gedaald (9%).

IMPACT VAN DE CORONACRISIS
De uitbraak van het coronavirus in het voorjaar 2020 heeft een grote impact op onze samenleving en ons gedrag. Ook voor het werk van goede doelen heeft het grote en directe gevolgen. De gevolgen van de coronacrisis waren per 31 december 2019 nog niet aan de orde en zijn derhalve niet in de jaarrekeningen over 2019 verwerkt.

 

NB. De uitkomsten van het onderzoek ‘Feiten en cijfers’ moeten wel met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Totalen ook van een aandachtsgebied of omvangcategorie, kunnen namelijk in hoge mate beïnvloed worden, negatief of positief, door een klein aantal organisaties. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen organisaties onderling. Kortom: deze ‘Feiten & cijfers’ schetsen een algemeen beeld, maar het beeld kan voor een individuele organisatie anders zijn.

* Sinds 1 mei 2020 is NLFL aangesloten bij Goede Doelen Nederland. Het is dan ook voor het eerst dat leden van NLFL met een CBF-Erkenning in dit onderzoek zijn meegenomen.

Laatste Nieuws
Meer nieuws