Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes

Met een hoge opkomst 25 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van Goede Doelen Nederland een groot succes. We zijn gestart met een inhoudelijk programma voor onze leden. Daarna hebben we met onze leden en onze partners het glas geheven op een succesvol en inspirerend 2018.

Maatschappelijk belang van goede doelen groeit in digitale revolutie
Voor onze leden was er een inspirerende lezing over de digitale revolutie van Bob de Wit, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit. Hij liet ons zien hoe de samenleving door de eeuwen heen is veranderd. Echter de grootste veranderingen komen nog en die is dichterbij dan we denken. Door ontwikkelingen zoals robotisering, internet of things, big data, 3D-printing blockchain, cryptocurrencies, biotechnologie, artificial intelligence, etc. wordt een ware digitale revolutie ingeluid. Dit zal onze samenleving ingrijpend veranderen. De rol van de overheid en de markt wordt kleiner. Maar, zo zegt Bob de Wit, het maatschappelijk belang van goede doelen zal alleen maar toenemen. Goede doelen moeten zich daar nu op voorbereiden. Een prikkelend en inspirerend verhaal dat binnen de vereniging zeker om een vervolg vraagt.

Tijdens de borrel roemde onze voorzitter Jan van Berkel de toename van het aantal leden van Goede Doelen Nederland. Het aantal is gestegen tot 163. Ook steeds meer kleine goede doelen zien de voordelen van onze vereniging in. Een actieve vereniging waar leden graag komen, het belang van samenwerking voelen, inspiratie opdoen en kennis uitwisselen. Hij bedankte alle commissies en werkgroepen voor hun waardevolle inbreng en inzet voor de vereniging. Ook noemde Jan van Berkel een paar ambities voor 2018, die wij samen met onze partners oppakken, waaronder de opvolging van het Manifest en het vervolg van de Impact Challenge. 

Klik hier (staat achter de inlog) voor de handout van Bob de Wit.

Laatste Nieuws
Meer nieuws