Nieuwe netwerken voor leden: vrijwilligersmanagement en AVG

Goede Doelen Nederland heeft twee nieuwe netwerken voor leden ingericht op de website. Namelijk het netwerk Privacy (AVG) en het netwerk Vrijwilligersmanagement. Via deze digitale netwerken kunnen leden en vakgenoten kennis delen met elkaar.

Netwerk Privacy (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die gebruik maakt van persoonsgegevens voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Goede Doelen Nederland ondersteunt haar leden om hier op tijd aan te voldoen. Er is inmiddels een werkgroep AVG opgericht, er komt een reeks workshops en nu dus ook een netwerk.

Netwerk Vrijwilligersmanagement
Tijdens bijeenkomsten voor vrijwilligersmanagers blijkt altijd dat er veel vragen en kwesties zijn waarover mensen met elkaar willen praten. Een digitaal netwerk is daarvoor erg handig omdat je daar je vakgenoten direct kunt aanspreken. En het is een bron van informatie die continu inzetbaar is.

Als je aan een van deze netwerken wil deelnemen, dan kan je dat aangeven in 'Profiel aanpassen' op je dashboard, www.goededoelennederland.nl/dashboard. Let ook op de ‘notificatie’ (onderaan de profielpagina). Als deze is aangevinkt dan ontvang je een mail op het moment dat er een nieuw bericht in het netwerk is geplaatst (NB Je ontvangt geen notificaties van de reacties op een bericht). Zo blijf je eenvoudig op de hoogte.

Heb je een vraag of idee waarover je van gedachten wilt wisselen? Zet het in het netwerk!

Laatste Nieuws
Meer nieuws