Moresprudentieplatform van start

Op initiatief van de voor het Erkenningsstelsel verantwoordelijke partijen (Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Het CBF en de Commissie Normstelling) wordt gestart met een moresprudentieplatform. De uitwerking ligt verder in handen van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Nog voor de zomer zal een eerste bijeenkomst plaatsvinden waar de brancheorganisaties, goededoelenorganisaties, de Commissie Normstelling en de toezichthouder CBF casussen in kunnen brengen om te bespreken. Goede doelen worden nadrukkelijk opgeroepen casussen in te brengen.

Waarom een moresprudentieplatform
Binnen het ontwikkelde normenkader van de Erkenning blijven er altijd grijze gebieden. Soms voldoen organisaties aan alle regels, maar is er toch een ‘niet pluis gevoel’. Lastig voor de toezichthouder. Soms bewegen organisaties zich op terreinen waar geen regels voor zijn met mogelijke risico’s voor het publieksvertrouwen. Lastig voor deze organisaties. En soms ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe normen of situaties die om een gedegen verkenning vragen. De betrokken partijen bij de Erkenning willen dergelijke casussen en bijbehorende dilemma’s bespreekbaar maken. De casussen die worden behandeld dienen aan een aantal criteria te worden getoetst:

  • Is de kwestie specifiek voor goede doelen in Nederland?
  • Is het een kwestie die het publieksvertrouwen of een gezond filantropieklimaat kan aantasten?
  • Is het een kwestie die gaat over de interpretatie van bestaande normen? 
  • Is het een kwestie die door direct betrokkenen kan worden ingebracht zodat alle informatie beschikbaar is?

Werking van moresprudentie
Het woord moresprudentie knipoogt naar het woord ‘jurisprudentie’. Jurisprudentie is het geheel van uitspraken van rechters. Bij het beoordelen van een casus wordt altijd naar voorgaande rechterlijke uitspraken gekeken. Het gaat dus niet om het formuleren van nieuwe wetten maar om het formuleren van een juist en rechtvaardig oordeel in, dan wel kader voor een specifieke situatie. En dat is precies wat ook bij moresprudentie beoogd wordt, alleen dan niet op juridisch gebied maar met betrekking tot de filantropische moraal. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: privacy van donateurs, vrijwilligers en leden, buitenlandse financiering, nieuwe technieken van fondsenwerving, mogelijke belangenverstrengeling, maatschappelijk ondernemerschap en risicovol beleggen.

Praktische wijsheid
Bij het inrichten van een moresprudentieplatform wordt vooral de nadruk gelegd op het verzamelen van inzichten en niet zozeer op het formuleren van uitspraken over ‘hoe het moet’ die uit die inzichten zouden kunnen voortvloeien. De verzamelde inzichten vormen een referentiepunt voor het handelen van de sector in toekomstige, vergelijkbare situaties; ze dragen bij aan de ontwikkeling van praktische wijsheid en een deugdelijke praktijk. Individuele goede doelen kunnen hun voordeel doen met deze inzichten ten behoeve van hun eigen professionalisering. De sector - en daarmee ook de toezichthouder - kunnen deze inzichten gebruiken voor het beheer en onderhoud van het normenstelsel.

Goed moment
Het initiatief voor het moresprudentieplatform komt op een moment dat het toezicht op goede doelen al een aantal jaar goed is georganiseerd en goede doelen verder zijn geprofessionaliseerd. Alle goede doelen die voldoen aan de door de sector vastgestelde normen en zich onder toezicht laten stellen, krijgen van het CBF het predicaat: ‘Erkend Goed Doel’. Het aantal erkende goede doelen is inmiddels ruim 500 en blijft stijgen. Ook steeds meer kleine organisaties verwerven deze erkenning. Een moresprudentieplatfom past prima bij een professionele sector.

Planning
Op basis van een ‘proefcasus’ waarmee het moresprudentieplatform nog voor de zomer start, zal een goede werkvorm worden gekozen. In het najaar volgen dan meer bijeenkomsten waarvoor de leden van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en CBF-erkenningshouders uitgenodigd worden casuïstiek in te brengen. Ook wordt een onafhankelijke en deskundige gespreksleider aangesteld.

Laatste Nieuws
Meer nieuws