Mooie resultaten in 2017 van Diensten voor Goede Doelen

Het bestuur van Goede Doelen Nederland heeft in haar laatste bestuursvergadering het jaarverslag 2017 van Stichting Diensten voor Goede Doelen goedgekeurd. Er zijn mooie resultaten behaald als het gaat om het ondersteunen van goede doelen bij een efficiënte bedrijfsvoering.

Met gezamenlijke inkoop is ruim 5,6 miljoen euro bespaard
In 2017 hebben leden van Goede Doelen Nederland ruim 5,6 miljoen euro kunnen besparen, in samenwerking met 48 leveranciers. Ten opzichte van 2016 is het gebruik van de inkoopovereenkomst toegenomen. Naast deze voordelen zijn er ook 18 kennissessies voor de leden verzorgd. Over 2017 wordt een deel van de inkoopbijdrage aan de leden, die ervan gebruik hebben gemaakt, teruggegeven.

Kijk hier voor de factsheet Inkoop 2017

73 miljoen kijkers bereikt met Socutera
In 2017 hebben 39 goede doelen een Socutera-spot kunnen inzetten. Totaal zijn er meer dan 600 spots uitgezonden. Hiermee zijn meer dan 73 miljoen kijkers bereikt. Ook bij Socutera waren de kosten lager dan de inkomsten. Het verschil wordt aan de goede doelen, die hiervan gebruik hebben gemaakt, teruggegeven.

Kijk hier voor de factsheet Socutera 2017

Bureau Nalatenschappen telt 24 deelnemers
In 2017 zijn er bij Bureau Nalatenschappen drie nieuwe deelnemers bijgekomen. In totaal begeleidt Bureau Nalatenschappen nu 24 goede doelen bij de controle op de afwikkeling van nalatenschappen.
In 2016 is een ISAE 3402-rapportage gemaakt van het Type I. In 2017 is hieraan een vervolg gegeven met een Type II-Assurance rapportage. Bij de Type I-rapportage stelt de accountant vast of beheersmaatregelen goed zijn opgezet en ook bestaan. Bij de Type II-rapportage stelt de accountant gedurende een periode van minimaal zes maanden vast of de beheersmaatregelen ook effectief gewerkt hebben gedurende deze periode. Als onderdeel hiervan zijn ook alle processen opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Ook gebruikers van Bureau Nalatenschappen ontvangen geld terug, als gevolg van het positieve resultaat.

Kijk hier voor de factsheet Bureau Nalatenschappen 2017

Laatste Nieuws
Meer nieuws