Margreet Plug tijdelijk waarnemend directeur Goede Doelen Nederland

Vanwege al langer bestaande fysieke klachten heeft Gosse Bosma per 1 september zijn directietaken bij Goede Doelen Nederland tijdelijk neergelegd. Inmiddels is bekend dat zijn gezondheidsproblemen goed zijn te behandelen en wordt uitgegaan van volledig herstel. In nauw overleg met hem heeft het bestuur van Goede Doelen Nederland gezocht naar de mogelijkheid hem alle ruimte te bieden voor dit herstel. Daarom heeft het bestuur Margreet Plug gevraagd de directietaken per 1 september tijdelijk over te nemen.

Gosse Bosma blijft wel actief betrokken, maar zijn inzet beperkt zich tot drie dossiers. Dit betreft het voorzitterschap van EFA (European Fundraising Association), deelname aan SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) en de stuurgroep Wervingsrooster.  

Margreet Plug, tot 1 september werkzaam als hoofd beleid en vereniging van Goede Doelen Nederland, heeft een aantal beleidstaken intern overgedragen.

Bestuur en medewerkers van Goede Doelen Nederland wensen Gosse Bosma sterkte bij zijn herstel.  

Laatste Nieuws
Meer nieuws