Kamermotie leidt tot tweede brief van SBF naar Tweede Kamer

Het initiatief voor een tweede brief is het gevolg van de ontwikkelingen na de eerste brief van SBF aan de Kamer eind september. De eerste brief was input voor de Algemene Financiële Beschouwingen. Het pleidooi van SBF was om de giftenaftrek in de huidige vorm te handhaven. Dit leidde tot een motie van SGP/FvD. In deze motie wordt de regering verzocht in kaart te brengen wat het verwachte gevolg is van de verlaagde giftenaftrek voor het aantal giften dat gegeven wordt en deze analyse voor de behandeling van het Belastingplan met de Tweede Kamer te delen. SBF heeft in navolging hierop besloten vorige week een tweede brief te sturen naar de Tweede Kamer als input voor de behandeling van het Belastingplan 2019 in november. SBF steunt de motie van harte. 

In deze tweede brief roept SBF de Kamer op om het pleidooi van SBF te steunen. SBF blijft pleiten voor het behoud van de giftenaftrek in de huidige vorm, waarbij particulieren giften kunnen aftrekken tegen het hoogste voor hen geldende belastingtarief. Omdat ook donateurs die grote bedragen schenken aan goede doelen gebruik maken van de giftenaftrek, is een substantiële vermindering van het totale geefgedrag te verwachten wanneer het aftrekpercentage met bijna een derde wordt afgebouwd (van huidig toptarief van 51,95% naar 37,05% in 2023). Als daarentegen de bestaande regeling van kracht zou blijven, geldt in 2023 voor inkomens boven de € 68.507 een tarief van 49,50%. Dit is een klein verschil met het huidige tarief van 51,95%. Verlaging van het aftrektarief lijkt in strijd te zijn met het uitgangspunt van het Kabinet dat bij de verbetering van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid geen versobering of besparing wordt beoogd.

Naar aanleiding van deze brief kopte de Telegraaf zaterdag 13 oktober op de voorpagina ‘goede doelen vrezen voor terugval donaties’. In het artikel kwamen SBF en diverse experts aan het woord.   

Aanleiding voor beide brieven is de passage in de Rijksbegroting over het versneld afbouwen van de belastingtarieven vanwege de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel.

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws