Indexering maximum jaarinkomen directeuren

Met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 wordt het maximum jaarinkomen voor de functiegroepen C t/m I geïndexeerd met 0,7%. De beloningsregeling voor directeuren van goede doelen maakt sinds 1 januari 2016 onderdeel uit van de Erkenningsregeling goede doelen. De Commissie Normstelling Erkenningsregeling stelt de normen vast en gaat ook over eventuele aanpassingen.

De Commissie Normstelling is, op aangeven van de Adviescommissie Beloningsregeling, akkoord gegaan met een indexering van 0,7% per 1 juli 2020 van het maximum jaarinkomen voor de functiegroepen C t/m I. Hiervoor is de indexering van de cao Rijk gevolgd.

Wat dit betekent voor het maximum bedrag per functiegroep is te vinden in aanhangsel 2 bij de beloningsregeling.

Meer weten over beloningsregeling? Klik hier.

Laatste Nieuws
Meer nieuws