Hartelijke welkom: acht nieuwe leden voor Goede Doelen Nederland

Sinds de zomer heeft Goede Doelen Nederland weer acht nieuwe lid-organisaties mogen verwelkomen. Daarnaast zijn er vijf leden die, na een periode van aspirant-lidmaatschap, regulier lid zijn geworden.  

Onze nieuwe leden zijn:

Stichting Sailing Kids

Sailing Kids organiseert zeiltochten voor (lichamelijk) ernstig en chronisch zieke kinderen (4 t/m 18 jaar) en jongeren (14 t/m 24 jaar). Dankzij de ondersteuning van sponsors, donateurs en de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers, kan Stichting Sailing Kids de zeiltochten gratis aanbieden.
Klik hier voor de website.

Stichting Metakids

Wij geloven dat alle slopende metabole ziekten bij kinderen te behandelen zijn en we rusten niet tot alle kinderen met een metabole ziekte ‘normaal’ kunnen opgroeien. We willen dat zoveel mogelijk metabole ziekten al bij de hielprik ontdekt worden. Zodat er direct behandeld kan worden. Ook willen we ervoor zorgen dat artsen door onderzoek meer behandelmethoden vinden voor metabole ziekten die tot nog toe onbehandelbaar zijn.
Klik hier voor de website.

 

Stichting Kanjer Wens

Stichting Kanjer Wens zet zich in om wensen te vervullen van (ernstig) zieke kinderen of kinderen die (ernstig) ziek zijn geweest. Deze wensen kunnen veelomvattend zijn zoals bijvoorbeeld, een wensdag, weekendje weg, cadeautje, bezoek evenement, alles wat een kind zich maar wensen kan, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Klik hier voor de website.

Two Billion Eyes

Er zijn op de wereld 1,000,000,000 mensen die niet goed kunnen zien, en dat kan verholpen worden door een bril te dragen. 90% van degenen die geholpen zouden zijn met een bril wonen in lage inkomens landen. De stichting werkt samen met NGO’s, Optichange bv en maatschappelijke ondernemingen voor assistentie bij de productie en distributie van betaalbare brillen. In ontwikkelingslanden worden lokale mensen geselecteerd en getraind om Vision Collaborators te worden die correcte oogmetingen kunnen verrichten en zelf de brillen kunnen monteren.
Klik hier voor de website.

Stichting 168 Million

Het uitgeven van leningen aan de ondernemers, in combinatie met de nodige educatie, is een fantastische manier om de ontwikkeling van de mensen in nood enorm te versnellen. De Afrikaanse economie biedt enorm veel kansen voor de mensen die daar wonen, maar er is simpelweg geen geld om die kansen te grijpen. De Afrikaanse economie laat een snelle groei zien. Door ons Sacco systeem laten wij de arme bevolking meegroeien met de doelstelling financiële gelijkwaardigheid te creëren. Hierdoor  zorgen wij voor een natuurlijke nivellering in landen waar de inkomsten verschillen het aller grootst zijn.
Klik hier voor de website.

Stichting Hartekind

Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen er drie kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke twee dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: 'Kind zijn, hart nodig!' 
Klik hier voor de website.

 

Laywers for Laywers 

 

Advocaten moeten hun beroep vrij kunnen uitoefenen. Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Wij doen dit door advocaten die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, wereldwijd te ondersteunen. L4L verkreeg VN Speciale Consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad in juli 2013.
Klik hier voor de website.

 

Stichting Join for Joy
 

Join for Joy biedt sport- en spelmogelijkheid op school, aan kinderen van acht tot en met twaalf jaar op het platteland van Kenia, Uganda en Zambia. Helaas is dat  voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Wij werken samen met lokale partners, scholen, vrijwilligers en de kinderen. Sleutelfiguren zijn de leerkrachten op deelnemende scholen, omdat zij er voor kunnen zorgen dat alle toekomstige leerlingen sport en spel op school krijgen aangeboden.
Klik hier voor de website.

Onderstaande leden zijn, na een periode van aspirant-lidmaatschap, regulier lid geworden:

Stichting Hulphond (website);
World Animal Protection (website):
Het Vergeten Kind (website);
Vereniging Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (website) en
ME/CVS-Stichting Nederland (website).

Van harte welkom allemaal!

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws