Goededoelensector en Belastingdienst ondertekenen convenant

Op 29 juni ondertekenden de Belastingdienst en Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en Toezichthouder CBF een convenant. Hierin zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd om de brede werking van de Erkenning te stimuleren waardoor de goededoelensector verder professionaliseert en het publieksvertrouwen wordt versterkt. De samenwerking regelt dat de Erkenning en de ANBI-status tegelijkertijd aangevraagd kunnen worden en dat het toezicht op erkende ANBI’s efficiënter wordt. Bovendien draagt de samenwerking bij aan meer duidelijkheid over de relatie tussen de Erkenning en de ANBI-status.

Gosse Bosma, directeur Goede Doelen Nederland over het Convenant: ‘Het mes snijdt aan twee kanten: meer erkende goede doelen betekent een nog effectievere en transparantere sector. Essentieel voor het publieksvertrouwen. Maar het Convenant betekent ook een efficiencyslag voor alle betrokken partijen: voorkómen van dubbel werk en onnodige administratieve lasten’.

Eén aanvraagproces, één loket
De kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling zijn materieel gelijkwaardig gemaakt aan de wettelijke ANBI-eisen. Dit betekent dat als een goed doel voldoet aan de kwaliteitseisen van de Erkenning, ook aan de ANBI-eisen wordt voldaan. Zo wordt samenwerking in het aanvraagproces mogelijk. Goede doelen die (nog) geen Erkenning en ANBI-status hebben kunnen beide vanaf begin 2019 tegelijkertijd aanvragen via het CBF.

Aangepast toezicht
De Belastingdienst stemt het toezicht op erkende ANBI’s af op het toezicht door het CBF. Dit voorkomt dubbel werk en onnodige administratieve lasten. Deze aangepaste vorm van toezicht door de Belastingdienst geeft erkende ANBI’s meer zekerheid dat zij voldoen aan de wettelijke ANBI-eisen. De kans dat de Belastingdienst, na toezicht uitgevoerd door het CBF, de ANBI-status met terugwerkende kracht zal intrekken of aanvullende voorwaarden stelt, wordt daardoor klein.

Meer duidelijkheid voor het publiek
De samenwerking draagt bij aan meer duidelijkheid over de relatie tussen de Erkenning en de ANBI-status. De Erkenning is dé standaard voor kwaliteit en transparantie en de ANBI-status geeft toegang tot fiscale voordelen. Zo werken partijen samen aan de versterking van het publieksvertrouwen. Het is de intentie om het aantal erkende goede doelen te vergroten waardoor de sector verder professionaliseert.

Met deze samenwerking erkent de overheid de belangrijke zelfregulerende rol die de sector heeft in het verhogen van de kwaliteit van de goede doelen, het naleven van de kwaliteitseisen en voorkómen van misstanden.

Laatste Nieuws
Meer nieuws