Goede Doelen Nederland komt met reeks workshops AVG

Goede Doelen Nederland gaat een reeks van workshops organiseren om organisaties in staat te stellen om op een praktische en haalbare wijze op tijd te voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat onze Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die gebruik maakt van persoonsgegevens voldoen aan de normen die in deze nieuwe Europese wet zijn opgenomen.

Goede Doelen Nederland heeft geïnventariseerd wat organisaties op het gebied van de nieuwe AVG aan ondersteuning nodig hebben. Tijdens een informatiesessie op 26 september hebben wij de resultaten van deze inventarisaties gepresenteerd en is het idee ontstaan om een reeks workshops te ontwikkelen. Als alle workshops gevolgd worden, is exact in beeld welke stappen een organisatie moet nemen tot het moment van implementatie van de AVG (25 mei 2018).
Met een implementatiegroep AVG worden de workshops en de planning verder uitgewerkt. Zodra bekend is wanneer de workshops plaats zullen vinden volgt meer informatie en kunnen organisaties zich inschrijven.  

Laatste Nieuws
Meer nieuws