Goede doelen besteden in 2016 meer aan maatschappelijke doelen

Goede Doelen Nederland heeft, vooruitlopend op de jaarlijkse sectoronderzoek, onder 28 grotere goede doelen de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving over 2016 onderzocht. Belangrijkste conclusie is dat in 2016 meer is besteed aan maatschappelijke doelen. De 28 grotere goede doelen hebben in 2016 6% meer aan de maatschappelijke doelen en projecten waarvoor zij zich inzetten kunnen besteden dan in 2015. De omvang van de doelbesteding (totaal € 1,38 miljard), in verhouding tot de totale inkomsten, ligt op 86% (2015: 84%).

Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen blijft groot
De totale inkomsten van de grote goede doelen zijn ten opzichte van 2015 gestegen met 57 miljoen tot circa € 1,6 miljard in 2016. De stijging van de totale inkomsten toont dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen groot blijft.

De goede doelen halen hun inkomsten voor 44% uit eigen fondsenwervingsactiviteiten. Deze inkomsten zijn met 5,8% toegenomen. Deze stijging zit voornamelijk in de toename van de inkomsten uit nalatenschappen in 2016. Inkomsten uit nalatenschappen zijn ten opzichte van 2015 met 17% gestegen en maken een kwart van de inkomsten uit eigen fondsenwerving uit.

Ook het aantal vrijwilligers actief bij de grote goede doelen en het aantal leden/donateurs zijn gestegen in 2016 ten opzichte van 2015.

Verantwoording en transparantie
In september verschijnt ‘Feiten en Cijfers 2016’ met de belangrijkste cijfers over 2016 van de bij Goede Doelen Nederland aangesloten leden. De financiële kengetalen worden hierin meegenomen. De directiesalarissen van 2016 worden dan ook online gezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met CBF en Mazars Accountants. De goededoelensector legt hiermee verantwoording af aan de miljoenen mensen die zich verbinden aan de organisaties. De cijfers geven een algemeen beeld van onder meer de totale inkomsten en de doelbesteding van deze organisaties.

Welke organisaties zijn nu onderzocht?
Vooruitlopend op dit jaarlijkse sectoronderzoek zijn nu dus de inkomsten en bestedingen onderzocht van 28 grotere goede doelen (inkomsten van meer dan 20 miljoen euro per jaar). De volgende organisaties zijn onderzocht: Artsen zonder Grenzen, KWF Kankerbestrijding, Natuurmonumenten, Rode Kruis, VluchtelingenWerk, Wereld Natuur Fonds, UNICEF, ZOA, Plan Nederland, KNCV Tuberculosefonds, Hartstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, Aidsfonds, Save the Children, Kerk in Actie, Woord en Daad, War Child, Terre des Hommes, Amnesty International, St. Vluchteling, Humanitas, Solidaridad, Greenpeace Nederland, SOS Kinderdorpen, Simavi, St. Care Nederland en het Liliane Fonds.

Klik hier voor het overzicht (zie bij documenten).

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws