Goede doelen besteden 10% meer aan maatschappelijke doelen in 2017

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek heeft Goede Doelen Nederland onder 28 grotere goede doelen de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving over 2017 onderzocht. Belangrijkste conclusie is dat de 28 organisaties in 2017 bijna 10% (bijna € 166 miljoen) meer aan maatschappelijke doelen hebben besteed dan in 2016. De omvang van de doelbesteding (totaal € 1,9 miljard), in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 91%.

Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen blijft groot
De totale inkomsten van de in het onderzoek betrokken goede doelen bedragen ruim € 2 miljard, en zijn ten opzichte van 2016 gestegen: een toename met 7,5%. Inkomsten uit giften en donaties stegen met 6,6%. Deze stijging toont dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen groot blijft. Ook de steun vanuit het bedrijfsleven is toegenomen. Waar de 28 organisaties in 2016 een bedrag van ruim € 35 miljoen ontvingen, is dat in 2017 een bedrag van ruim € 41 miljoen.

Verantwoording en transparantie
In september verschijnt ‘Feiten en Cijfers 2018’ met de belangrijkste cijfers over 2017 van de bij Goede Doelen Nederland aangesloten leden. De directiesalarissen van de leden in 2017 worden dan ook online gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het CBF en Mazars Accountants. De goededoelensector legt hiermee verantwoording af aan de miljoenen mensen die zich verbinden aan de organisaties. De cijfers geven een algemeen beeld van onder meer de totale inkomsten en de doelbesteding van deze organisaties.

Deelnemers Top 28 goede doelen
Vooruitlopend op dit jaarlijkse sectoronderzoek zijn nu al de inkomsten en bestedingen onderzocht van 28 grotere goede doelen met inkomsten meer dan € 20 miljoen per jaar (bron: Toezichthouder CBF). De volgende organisaties zijn in het onderzoek betrokken: Het Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen, KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis, Natuurmonumenten, KNCV Tuberculosefonds, Wereld Natuur Fonds, CARE Nederland, Plan Nederland, Aidsfonds,  Hartstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, War Child, Save the Children, Woord en Daad, Amnesty International, Humanitas, SOS Kinderdorpen, Terre des Hommes, Liliane Fonds, Leprastichting, Greenpeace, Stichting Vluchteling, UNICEF, Solidaridad, Kerk in Actie, ZOA en  VluchtelingenWerk.

Noot: Organisaties hebben over het boekjaar 2017 de herziene Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ650) toegepast. Conform de richtlijn worden inkomsten voortaan ingedeeld naar herkomst.

Klik hier voor het overzicht.

Laatste Nieuws
Meer nieuws