Format voor berekening BSD-score beschikbaar

Goede doelen moeten voldoen aan de beloningsregeling die onderdeel uitmaakt van de Erkenningsregeling. Dit is één van de normen waar het CBF op toetst. De beloning van directeuren is gebaseerd op de BSD-score (BasisScore Directiefunctie) die door de interne toezichthouder (bestuur of RvT) wordt vastgesteld. Het CBF heeft een format ontwikkeld dat helpt om de BSD-score te berekenen.

Het formulier vind je hier.
De beloningsregeling 2020 (en aanhangsels) vind je hier.

Laatste Nieuws
Meer nieuws