Financiering ‘Geven in Nederland’ nog niet rond

Op dit moment is de financiering voor de komende edities van het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN) van de VU nog niet rond en kan het onderzoek niet van start. Tot nu toe is het onderzoek altijd gefinancierd door het Ministerie van J&V. Het ministerie wil alleen blijven financieren, mits de sector de helft bijdraagt. Voor de financiering wordt daarom nu ook een beroep gedaan op de sector.

Diverse leden vinden, net als Goede Doelen Nederland, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het geefgedrag in Nederland waardevol voor de sector. Tijdens de ALV van 29 november is met de leden stilgestaan bij het financieringsvraagstuk en is afgesproken dat er een klankbordgroep met een aantal leden wordt ingericht. Onder regie van Goede Doelen Nederland wordt met de klankbordgroep onderzocht wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor medefinanciering vanuit de sector. Hierbij is het van belang dat er een toekomstgericht plan is dat aansluit bij de behoefte vanuit de sector. De klankbordgroep zal hierover ook het gesprek met de VU aangaan.     

Lees hier meer over het financieringsvraagstuk van de VU. 

Laatste Nieuws
Meer nieuws