Extra workshop reeks AVG in eerste kwartaal 2018!

Omdat de al geplande workshops helemaal zijn volgeboekt, zal door Goede Doelen Nederland nog een extra reeks in dezelfde periode georganiseerd worden. In de workshops leer je de belangrijkste verplichtingen uit de AVG kennen en toepassen op de processen in je eigen organisatie.

Privacywetgeving speelt een steeds belangrijkere rol. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het van belang je organisatie voor te bereiden op de, deels nieuwe, rechten en plichten van je organisatie en van degene wiens persoonsgegevens je verwerkt. In deze serie workshops leer je de belangrijkste verplichtingen uit de AVG kennen en toepassen op de processen in je eigen organisatie. De workshops zijn interactief en praktisch van aard. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussie, eigen inbreng en concrete formats en templates wordt de theorie uit de wetgeving verhelderd. Het toepassen van wat je geleerd hebt en het gebruik van de aangeboden formats in je eigen organisatie, maakt het mogelijk om op 25 mei 2018 aan een groot deel van de verplichtingen uit de AVG te voldoen.

Voor wie zijn de workshops bestemd?
De workshop reeks is bestemd voor medewerkers van goededoelenorganisaties met een verantwoordelijkheid in het management van de organisatie en/of een specifieke verantwoordelijkheid met betrekking tot het AVG-proof maken van de organisatie.

Programma

Er zijn vijf workshops. De navolgende onderwerpen staan centraal:

Dag 1:   Het verwerkingsregister
Dag 2:   Verplichtingen van verantwoordelijken en verwerkers
Dag 3:   Bewustwording & communicatie en Privacy beleid (intern) en privacy statement (op de website)
Dag 4:   Toestemming vragen en vastleggen & informeren betrokkenen over gegevensverwerking
Dag 5:   Meldplicht Datalekken

Voor een verdere beschrijving van het programma klik hier.

Tussen de workshops ligt een periode van enkele weken waarin je wat je tijdens de workshop hebt geleerd, kunt toepassen in je eigen organisatie.

Wie begeleidt de workshops?
De workshops worden begeleid door Marianne Mathlener. Zij is zelfstandig projectleider en begeleidt organisaties bij de implementatie van de nieuwe privacywetgeving in de organisatie. Op dit moment doorloopt ze met het Rode Kruis een uitgebreid traject. Ze heeft daarnaast ook ervaring met privacy trajecten bij andere organisaties. Haar aanpak bestaat uit een praktische benadering en het concreet toepasbaar maken van lastige regels uit de wetgeving voor mensen die niet dagelijks met deze materie bezig zijn. Gezamenlijk een vergelijkbaar implementatieproces doorlopen, niet overal het wiel voor hoeven uitvinden en leren van elkaars aanpak is dé manier om op een laagdrempelige manier dit onderwerp aan te pakken.

Data
Op 12 december jl. hebben we alle leden bericht over de twee geplande edities van de workshop reeks. Beide edities zijn al volgeboekt. In overleg met Marianne Mathlener zal een extra reeks worden gepland. Zodra de data daarvoor bekend zijn, zullen we daar nog een mail over sturen.

Kosten
De deelnemersprijs is per persoon €695,- excl. BTW voor de volledige reeks workshops. Het zal niet mogelijk zijn om je voor een enkele workshop op te geven.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Margreet Plug (via plug@goededoelennederland.nl).

Laatste Nieuws
Meer nieuws