Erkenningspaspoort volstaat als publicatieformat ANBI’s

Vanaf 1 januari 2021 moeten bepaalde  ANBI’s verplicht gebruik maken van standaardformulieren van de belastingdienst om te voldoen aan de ANBI-publicatieplicht. De betreffende formulieren zijn in samenspraak met de sector ontwikkeld. Goede Doelen Nederland en het CBF hebben met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst afgesproken dat voor Erkende goede doelen het CBF-Erkenningspaspoort volstaat.

De Tweede Kamer heeft eind 2020 besloten om deze verplichting voor bepaalde ANBI’s te introduceren. Het gaat in dit verband om een ANBI die in een betreffend boekjaar: 

  • Niet actief geld of goederen werft onder derden (een niet-fondsenwervende instelling) en waarvan de totale lasten in een boekjaar ten minste € 100.000 bedragen; of
  • Actief geld of goederen werft onder derden (een fondsenwervende instelling) en waarvan de totale baten ten minste € 50.000 bedragen.

De informatie over de baten en lasten diende al jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd. Dit blijft ongewijzigd. Alleen de vorm waarin deze informatie gepubliceerd moet worden is gewijzigd per 1 januari 2021, dit moet nu via een standaardformulier. De Belastingdienst geeft aan de standaardformulieren binnenkort openbaar te maken.

Erkende goede doelen publiceren met het Erkenningspaspoort dezelfde gegevens en hoeven daarom deze formats niet te gebruiken.

De nieuwe standaardformulieren moeten worden gebruikt voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020.

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws