Een Privacy Officer en/of Security Officer delen? Meld je nu aan!

Goede Doelen Nederland heeft de ondersteuningsbehoefte bij leden geïnventariseerd in de opmaat naar de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin kwam naar voren dat onderlinge kennisuitwisseling van groot belang is. Inmiddels is een netwerk voor onderlinge kennisuitwisseling geïmplementeerd. Ook kwam naar voren dat er behoefte is aan formats en standaarden die helpen in de voorbereiding op de AVG.

In de komende periode worden workshops georganiseerd waar onder andere deze formats en standaards ontwikkeld worden. De AVG brengt ook nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee zoals het vormgeven en bewaken van het privacybeleid en het implementeren van en toezicht op informatiebeveiligingsbeleid. Goededoelenorganisaties hebben voor het organiseren van deze taak meerdere mogelijkheden:

  • Als taak toewijzen aan medewerker(s)
  • Zelf een Privacy Officer en/of Security Officer aanstellen
  • Delen/inhuren van een Privacy Officer en/of Security Officer

Het toewijzen van deze taak aan medewerker(s) is heel praktisch en kosteneffectief. In de uitvoering kan het door tijdgebrek of te weinig expertise lastig haalbaar zijn. Er kan ook een eigen Privacy Officer en/of Security Officer worden aangesteld. Deze optie zal voor de meeste organisaties financieel niet haalbaar zijn. Het delen/inhuren van een Privacy Officer en/of Security Officer voor meerdere goede doelen kan een goede oplossing zijn. Niet de hoge kosten, maar wel de taken goed belegd! Deze optie willen we in de komende periode gezamenlijk onderzoeken en uitwerken.

Interesse om een Privacy Officer en/of Security Officer te delen met andere goede doelen? Meld je interesse dan voor 5 februari geheel vrijblijvend bij Richard Groenewoud (groenewoud@goededoelennederland.nl).

Laatste Nieuws
Meer nieuws