Doe mee aan het onderzoek over ‘Geven in Nederland’

De Vrije Universiteit Amsterdam wil het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’ zo voortzetten dat de maatschappelijke relevantie versterkt wordt en het past bij de kennisbehoefte van de belangrijkste doelgroepen van het onderzoek. Daarom willen de onderzoekers graag weten op welke specifieke terreinen fondsenwervende organisaties meer kennis en onderzoek wenselijk vinden en hebben daarvoor een korte vragenlijst opgesteld.

Laat zo weten wat voor jouw organisatie belangrijke vragen en topics zijn en aan welke informatie en kennis behoefte is. De onderzoekers willen graag weten welke nieuwe ontwikkelingen en relevante veranderingen van belang zijn voor het werk van goede doelen en welke rol onderzoek daarin kan spelen. Voor de sector is ‘Geven in Nederland ‘ belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Dus vul hier de korte vragenlijst in en laat weten wat jij het belangrijkst vindt.

Het onderzoek ‘Geven in Nederland’ bestudeert tweejaarlijks de bijdragen van huishoudens (in de vorm van giften, goederen, nalatenschappen en vrijwilligerswerk), bedrijven, fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en goede doelenloterijen aan goede doelen, signaleert trends en onderzoekt de achtergronden daarvan. Geven in Nederland wordt uitgevoerd door Centrum voor Filantropische Studies en de Vrije Universiteit Amsterdam. Wetenschappers betrokken bij het onderzoek zijn Prof. René Bekkers, Prof. Theo Schuyt, drs. Barbara Gouwenberg en Barry Hoolwerf Msc.

Laatste Nieuws
Meer nieuws