De nieuwe RJ 650 is gepubliceerd

Op 11 oktober 2016 zijn de herziene RJ 650 voor fondsenwervende organisaties en de nieuwe richtlijn RJK C2 voor kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd.

Op de conceptversie van beide richtlijnen is door Goede Doelen Nederland in samenwerking met de Commissie bedrijfsvoering & financiën commentaar geleverd. In de nu voorliggende richtlijnen zijn de commentaren, voor zover deze door de Raad voor de Jaarverslaggeving opportuun werden gevonden, verwerkt.

Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving is RJ 650 om een aantal redenen geactualiseerd:

  • In RJ 640 Organisaties-zonder-winstreven en RJ 650 Fondsenwervende instellingen waren diverse vergelijkbare bepalingen opgenomen.
  • Er is een erkenningsregeling gepubliceerd die onder meer tot doel heeft te komen tot normering van de financiële verslaggeving van fondsenwervende organisaties.

Er is tevens een nieuwe richtlijn RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd. In de normen van de erkenningsregeling werd RJ 650 namelijk niet verplicht gesteld voor organisaties in categorie A of B.

De richtlijnen zijn van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. 

Voor de richtlijnen klik hier.

Laatste Nieuws
Meer nieuws