Brief aan informateur Tjeenk Willink

Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners op 15 april een brief gestuurd aan de informateur Tjeenk Willink met input voor het nieuwe regeerakkoord.

In de brief word uiteengezet hoe belangrijk de inzet van burgers is om maatschappelijke kwesties – zoals eenzaamheid, sociale achterstanden, gezondheid en toegang tot sport en cultuur – aan te pakken. Juist nu ons land zich opmaakt voor een nieuwe periode na Covid, is deze inzet urgenter dan ooit.

In de brief wordt benadrukt dat er steeds vaker wet- en regelgeving komt die dat burgerinitiatief, al dan niet via maatschappelijke organisaties, bemoeilijkt. Niet met die opzet, maar wel als optelsom. Maatregelen die de bedoeling hebben ons land veiliger te maken en (de privacy van) consumenten te beschermen, maken de inzet voor maatschappelijke doelen en het vragen van steun aan het publiek moeilijker. De balans kan en moet beter. Daarom vragen wij de informateur om te bevorderen dat een volgend kabinet:

  • ruimte geeft aan burgers die goed willen doen;
  • voorkomt dat nieuwe wet- en regelgeving onnodige negatieve gevolgen heeft voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang;
  • geven stimuleert door behoud en versterking van de giftenaftrek;
  • vrijwilligerswerk aantrekkelijk maakt voor jongeren en werknemers;
  • de afdracht van loterijen aan goede doelen verankert en borgt.   

Lees hier de volledige brief.

Laatste Nieuws
Meer nieuws