Banken stoppen 1 januari 2019 met doorgifte data

Vanwege de privacy wet- en regelgeving stoppen de banken per 1 januari 2019 met de doorgifte van adres- en woonplaatsgegevens (AW-gegevens) bij girale overboekingen van betalers aan zakelijke ontvangers. Hieronder valt ook de doorgifte van AW-gegevens van donateurs aan goede doelen.

Op dit moment kunnen deze AW-gegevens van donateurs door banken worden meegeleverd aan goede doelen, zolang die gegevens uitsluitend gebruikt worden om betalingen boekhoudkundig goed te verwerken (reconciliatie). In de praktijk blijken veel zakelijke partijen die gegevens echter regelmatig voor andere doeleinden te gebruiken.

Goed Doelen Nederland is in overleg met de werkgroep betalingsverkeer in gesprek met haar samenwerkingspartner ABN AMRO om te bezien of doorgifte van AW-gegevens onder strikte voorwaarden toch nog zal kunnen plaatsvinden. De kans hierop is echter zeer gering.

Bron: BetaalverengingĀ 

Laatste Nieuws
Meer nieuws