Amendement verruiming klantrelatie voor goede doelen

Op 22 september heeft Tweede Kamerlid Palland (CDA) een amendement ingediend voor de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. In oktober wordt de aanpassing van de Telecommunicatiewet (invoering van een opt-in) plenair behandeld in de Tweede Kamer. Dit amendement erkent het maatschappelijke belang van het werk van goede doelen.

Verruiming begrip klantrelatie voor goede doelen
In het amendement wordt gevraagd om een aanpassing van het wetsvoorstel omdat de positie van goede doelen hier om vraagt: ‘Goede doelen zijn van groot maatschappelijk belang. Voor hun inkomsten zijn zij in hoge mate afhankelijk van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers. Het voorgestelde opt-in systeem beperkt goede doelen in hun mogelijkheden om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken’, zo staat in de tekst van het amendement.

Inhoud amendement
Palland van het CDA beoogt met dit amendement het begrip klantrelatie in de wet voor goededoelenorganisaties (ideële/charitatieve doelen) te verruimen. Dit biedt goede doelen meer ruimte voor het telefonisch benaderen van sympathisanten binnen het opt-in regiem. Voor de klantrelatie geldt dan niet alleen een financiële relatie (‘donatie’), maar ook mensen die aantoonbaar sympathiseren met een goed doel door vrijwilligerswerk te doen of door een manifestatie bij te wonen. Deze verruiming van het begrip ‘klantrelatie’ stelt goede doelen in staat donateurs en vrijwilligers te blijven werven.

Inspanningen Goede Doelen Nederland
Op 1 juli heeft staatssecretaris Keijzer de Kamervragen beantwoord over het wetsvoorstel. Op aangeven van Goede Doelen Nederland hebben vijf politieke partijen vragen gesteld over de bijzondere positie van goede doelen. De aard en de inhoud van de beantwoording door de staatssecretaris was uiterst teleurstellend. Goede Doelen Nederland heeft vervolgens intensieve contacten gehad met Kamerleden van diverse fracties, met name het CDA. In de contacten is de grote maatschappelijke waarde van het werk van goede doelen en de noodzaak van een verruiming van het begrip klantrelatie nog eens extra onder hun aandacht gebracht. Met het amendement van het CDA wordt de bijzondere positie van goede doelen en deze maatschappelijke waarde erkend.

In dit proces is regelmatig afstemming geweest met leden van Goede Doelen Nederland via de Werkgroep Telemarketing en de Klankbordgroep Public Affairs.

Tijdens de procedurevergadering op 8 september van de vaste commissie voor EZK is ingestemd met een plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Het debat zal naar verwachting medio oktober plaatsvinden. De exacte datum is nog niet bekend. Tot die tijd zal zowel door het CDA als door Goede Doelen Nederland verder worden gewerkt aan het verkrijgen van de vereiste Kamer meerderheid die bereid is dit amendement van het CDA te steunen. 

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws