Acceptgiro blijft voorlopig bestaan

De eerder bepaalde streefdatum van 1 januari 2019 voor het stoppen met de Acceptgiro is losgelaten. Dat is besloten door Currence – de eigenaar van de Acceptgiro – na overleg met banken en gebruikers, waaronder goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft altijd gepleit voor het behoud van de Acceptgiro zolang er geen goed alternatief voorhanden is. 'Goede doelen zien het gebruik van de acceptgiro nog nauwelijks afnemen', zegt Gosse Bosma, directeur van Goede Doelen Nederland vandaag in de Volkskrant.

Het besluit om de eerder bepaalde streefdatum van 1 januari 2019 los te laten, is genomen mede op grond van een onderzoek dat de Betaalvereniging heeft laten verrichten onder verzenders en betalers van Acceptgiro’s, eind 2016. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de Acceptgiro relatief nog veel wordt gebruikt.

‘Wij blijven pleiten voor het behoud van de Acceptgiro, zolang mensen in Nederland daar behoefte aan hebben. Voor goede doelen is de Acceptgiro nog steeds van groot belang, omdat veel donateurs nog geen gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal te doneren', aldus Bosma.

Uit onderzoek van de Betaalverenging zou blijken dat zo’n 11% van het totaal aantal acceptgiro’s jaarlijks per post naar de bank verstuurd wordt. De rest van de Acceptgiro’s zou worden gebruikt voor het doen van een betaling via Internet.  

‘Uit onze eigen praktijk blijkt echter dat bij goede doelen deze verhouding heel anders ligt. Namelijk het merendeel van de donateurs stuurt de Acceptgiro nog per post naar de bank, waarschijnlijk omdat een groot deel van de donateurs tot de oudere generatie behoort’, zegt Bosma  

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het uitstellen van de einddatum voor de Acceptgiro. Afhankelijk van het gebruik van de Acceptgiro in de komende jaren kan over een nieuwe, latere einddatum worden besloten. Er zal dus sprake zijn van een marktgedreven uitfasering.

Het voorstel van de banken is nu het aan de individuele banken zelf over te laten wanneer zij het gebruik van de Acceptgiro niet langer meer zullen faciliteren. De banken hebben aan de Betaalvereniging toegezegd in elk geval een opzegtermijn van een jaar in acht te zullen nemen.

Goede Doelen Nederland is blij dat de Acceptgiro voorlopig blijft bestaan. Samen met haar ‘coalitiegenoten’ blijft Goede Doelen Nederland in gesprek met de Betaalvereniging over de nadere uitwerking van deze nieuwe lijn.

Tijdens de bijeenkomst over betalingsverkeer op 28 maart jl. bij Goede Doelen Nederland zijn de leden al geïnformeerd over deze laatste ontwikkelingen. Voor de betreffende presentaties klik hier.

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws