Aangepaste Code Postfilter gaat in per 1 april 2021

Vanaf 1 april geldt een aangepaste Code Postfilter. De aanpassingen bieden afzenders van geadresseerde reclamepostmet (met en zonder voornaam/achternaam en ‘aan de bewoners van dit adres’) duidelijkere richtlijnen. Voor de ontvangers wordt het makkelijker om aan te geven welke post ze wel en niet willen ontvangen. De meest opvallende wijziging is dat afzenders, waaronder ook goede doelen, van geadresseerde reclamepost voortaan verplicht zijn om op of in de post te vermelden hoe ontvangers zich hiervoor af kunnen melden.

Vorig jaar is de Code Postfilter geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is de code aangepast. De code is onderdeel van Nederlandse Reclame Code. De belangrijkste aanpassingen ook van belang voor goede doelen:

Vermelding Postfilter op of in de reclame uiting
Op of in de reclame uiting moet per 1 april 2021 een verwijzing naar postfilter worden opgenomen. Een aantal voorbeeldzinnen* is in de code opgenomen. Deze vermelding moet de ontvanger van de geadresseerde reclamepost informeren waar men zich voor reclamepost kan afmelden. Alternatieve zinnen met een verwijzing naar www.postfilter.nl mogen worden gebruikt.

Behandeling klachten binnen vier weken
Een afzender krijgt vier weken de tijd om een klacht over geadresseerde reclamepost te onderzoeken en de klager hierover te informeren. De nu nog geldende termijn van twee weken is erg krap. De termijn is aangepast om de afzenders meer ruimte te geven om de klacht goed af te handelen. Bovendien is de termijn van vier weken in lijn met de overige codes in de Nederlandse Reclame Code.

Keuze afmelding anoniem of met e-mailverificatie
In de huidige opzet kan een ontvanger zich alleen afmelden in combinatie met een naam en een e-mailadres. Voor een aantal consumenten is dit een barrière. Vanaf nu is er een keuze: 

  • Anoniem vastleggen van de afmelding, dus zonder naam en zonder e-mailadres. De duur van deze nieuwe vorm van afmelden is twee jaar.
  • Afmelding vastleggen met de mogelijkheid de gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Dit werkt met een e-mailverificatie. De duur van deze aanmelding is aangepast naar zes jaar (is op dit moment nog vijf jaar).

Verder komen er twee aparte websites voor het postregister en voor het overledenenregister. Voorheen bestond er één website voor het Nationaal Postregister en het Nationaal Overledenenregister. Dit wordt losgekoppeld en beide krijgen op korte termijn een eigen website. 

 

*Voorbeelden die ook in de code zijn opgenomen:
‘Geen reclamepost meer ontvangen? Via www.postfilter.nl meldt u zich eenvoudig af voor reclamepost van adverteerders waar u niet klant bent of klant was.’

‘Geen reclamepost meer? Maak uw bezwaar bekend via www.postfilter.nl

Laatste Nieuws
Meer nieuws