Ondersteuningsmaatregelen overheid

FINANCIELE REGELINGEN OVERHEID
Er zijn verschillende generieke financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Klik hier voor een overzicht.

NOW-5
Vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 kan bij UWV een aanvraag gedaan worden voor NOW-5. Het betreft de zevende aanvraagperiode. Deze regeling biedt een tegemoetkoming in de loonsom van november en december 2021, als er over november en december 2021 gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% is vergeleken met 2019.

Een aantal belangrijke kenmerken van de NOW-5 zijn:

 • In uw aanvraag kunt u maximaal 80% omzetverlies invullen.
 • Als al een tegemoetkoming is ontvangen in de zesde aanvraagperiode, dan hoeft de omzetverliesperiode niet aan te sluiten op de zevende aanvraagperiode. Deze periodes kunnen ook overlappen.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in september 2021.
 • Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Op de website van UWV staan naast verdere kenmerken voor deze aanvraagperiode voor de NOW, ook de voorwaarden en plichten. Ook kan de aanvraag zelf via de site worden ingediend.

NOW-6
Op de site van de Rijksoverheid wordt de NOW-6 ook aangekondigd. Deze geldt voor de maanden januari, februari en maart zodat werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen. Vergelijkbaar met de NOW-5 geldt voor NOW-6 dat een werkgever minimaal 20% omzetverlies moet hebben. Het vergoedingspercentage blijft 85%. De volledige voorwaarden worden in januari door het kabinet bekend gemaakt. De NOW-6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

  TOEPASBAARHEID GOEDE DOELEN NOW-REGELING (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)
  Even leek het er op dat goede doelen niet onder de NOW-regeling zouden vallen. Er werd namelijk gesproken over ondernemingen en gemiste omzet. Daarom heeft Goede Doelen Nederland de vaste Kamercommissie SZW een brandbrief gestuurd met het dringend verzoek ervoor te zorgen dat ook goede doelen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Een aantal kamerleden heeft direct positief op ons verzoek gereageerd.

  Inmiddels is duidelijk dat ook goede doelen een beroep op de regeling kunnen doen. Tenminste als er sprake is van minimaal 20% inkomstenverlies kan een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten ingediend worden voor een periode van 3 maanden.

  Regeling ook voor not-for-profit
  Op pagina 18 van de regeling staat hierover nu namelijk het volgende: ‘Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip uit opbrengsten van goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst- en verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.

  Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraarsook als omzet gezien voor deze regeling.’

  Het is verstandig om over de mogelijkheden voor een aanvraag contact met de eigen accountant te hebben.

  Voldoende toepasbaar voor goede doelen?
  Met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën van Goede Doelen Nederland wordt bekeken of de regeling voldoende toepasbaar is voor goede doelen. Mogelijk zijn er specifieke aanpassingen nodig. Mocht dit zo zijn dan melden wij ons direct in Den Haag. De minister heeft immers aangegeven dat de regeling voor aanpassing vatbaar is. Dus als de conclusie is dat de regeling voor goede doelen aanpassing behoeft, zal dit aan het ministerie worden voorgelegd. 

  We roepen daarnaast onze leden op om gesignaleerde belemmeringen aan ons te melden. Dat kan via een mail aan Stans van Egmond: vanegmond@goededoelennederland.nl.

  Stel een vraag

  Stans van Egmond

  hoofd beleid
  06 - 10 17 50 31
  Email
  Documenten
  Externe links
  Gerelateerde Ledenberichten

  AWVN over corona en werk, kinderen, verlof...

  AWVN vroeg bij hun leden na hoe zij medewerkers