UBO-register

Het UBO-register is al vanaf 27 september 2020 open voor inschrijving. Bestaande stichtingen en verenigingen (dus ook goede doelen) moeten hun statutaire bestuur uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven. Eerder hebben wij onze leden geadviseerd dit nog even aan te houden omdat er geen duidelijk onderscheid in het UBO-register was tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders met economische belangen. Immers een bestuurder van een ANBI zet zich per definitie in voor het algemeen nut en heeft geen economisch belang. Inmiddels is er in het UBO-register sprake van een voldoende onderscheid en kunnen goede doelen hun statutair bestuur inschrijven.  

Begin februari 2022 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gepleit voor uitstel van de verplichte inschrijving. Er zijn zorgen over de privacy van diegenen die in het register worden ingeschreven. Dit heeft geleid tot Kamervragen van SGP en VVD. In afwachting van de verdere ontwikkelingen kan een organisatie besluiten nog even te wachten met inschrijving.

LOBBY
Vanaf het moment dat er in de Tweede Kamer werd gesproken over de invoering van een UBO-register heeft Goede Doelen Nederland zich met de SBF-partners ingezet voor een duidelijke positie van ANBI-Bestuurders. ANBI bestuurders zijn geen economische belanghebbenden. Eigenaren van een bedrijf wel. Het doel van die inzet was om dit onderscheid in het UBO-register zichtbaar te maken. Na een motie in de Tweede Kamer hierover en na uitvoerig overleg met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel is op dit moment sprake van een voldoende onderscheid in het register.

DUIDELIJK ONDERSCHEID
De ANBI-bestuurders worden nu ingeschreven onder de restcategorie ‘hoger leidinggevenden’. Als iemand een uittreksel uit het UBO-register opvraagt, wordt daarbij een toelichting gegeven. Die toelichting is met de sector afgestemd. Daarin wordt uitgelegd wat het betekent als personen als UBO’s zijn geregistreerd vanwege de aard 'hoger leidinggevend personeel'. Ook wordt een nadere toelichting op de specifieke situatie bij ANBI’s gegeven en uitgelegd dat bestuurders alleen vanuit hun functie worden ingeschreven en niet omdat zij een eigendomsbelang of zeggenschap in de organisatie hebben. Ook wordt degenen die het register raadplegen doorverwezen naar het openbare ANBI-register, waarbij zij kunnen zien of de betreffende organisatie een ANBI is. 

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het register is het transparant maken van het eigendom van- en de controle over rechtspersonen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het register legt van stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register vast. In 2019 is het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)' naar de Tweede Kamer gestuurd en op 27 september 2020 ingevoerd en opengesteld voor inschrijvingen.  

 

Gerelateerd Nieuws

Uiterlijk 27 maart inschrijven in UBO-...

Op 3 februari hebben wij een nieuwsbericht op o

Inschrijven in UBO-Register uiterlijk 27...

Je kunt jouw organisatie uiterlijk 27 maart 202

Bestuurders kunnen zich binnenkort...

Met de overheid en de Kamer van Koophandel zijn

Gerelateerde Ledenberichten

De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zoge