UBO-register

De minister van Financiën heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)' naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet regelt dat o.a. stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register moeten vermelden en bijhouden. Op basis van het huidige wetsvoorstel zal de verplichting dus ook gaan gelden voor goede doelen. Vanaf het begin heeft SBF zich ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. 

BEZWAREN EN RISICO’S
Via dit register worden persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO openbaar. De wet is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In het voorstel wordt geen uitzondering gemaakt voor ANBI’s zoals eerder door Goede Doelen Nederland en de SBF-partners is bepleit. Een ANBI heeft per definitie geen UBO(‘s). De essentie van een organisatie met een ANBI-status is immers dat de 'uiteindelijk belanghebbende' het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven.

ACTIEVE LOBBY
Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners een actieve lobby gevoerd en op diverse momenten in het wetstraject haar standpunt (zie positionpaper in rechterkolom onder documenten) onder de aandacht gebracht bij het ministerie en de Tweede Kamer. Pleidooi was steeds om ANBI’S uit te zonderen voor het UBO-register. 

SPECIALE POSITIE ANBI'S
Door deze actieve lobby is het wetsvoorstel voor de invoering van een UBO-register via moties op twee belangrijke punten aangepast en op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen.  ANBI’s worden duidelijk herkenbaar in het UBO-register (motie Bruins, CU) en de privacy gevolgen voor ANBI bestuurders van het UBO-register worden gemonitord (motie Stoffers, SGP). Ook de eerste Kamer heeft eind juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel.

INVOERING UBO REGISTER 27 SEPTEMBER 2020
Het UBO-register wordt 27 september 2020 ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande ondernemingen, non-profit stichtingen en verenigingen (dus ook goede doelen) anderhalf jaar de tijd om hun statutaire bestuur in te schrijven, aangezien er geen uiteindelijk belanghebbende personen zijn bij ANBI’s. Nieuwe stichtingen en verenigingen moeten direct bij inschrijving in het Handelsregister het statutaire bestuur inschrijven in het register. Ondernemingen en ANBI's zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie in het UBO-register. 

Gerelateerd Nieuws

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze...

In de Troonrede was de rode draad dit jaar de c

Invoering UBO-register 27 september

Het UBO-register wordt per 27 september ingevoe

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

De wet UBO-register is op 10 december door de T

Gerelateerde Ledenberichten

De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zoge