UBO-register

De minister van Financiën heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)' naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet regelt dat o.a. stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register moeten vermelden en bijhouden. Op basis van het huidige wetsvoorstel zal de verplichting dus ook gaan gelden voor goede doelen.

BEZWAREN EN RISICO’S
Via dit register worden persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO openbaar. De wet is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In het voorstel wordt geen uitzondering gemaakt voor ANBI’s zoals eerder door Goede Doelen Nederland en de SBF-partners is bepleit. Een ANBI heeft per definitie geen UBO(‘s). De essentie van een organisatie die de ANBI-status heeft verkregen is immers dat de 'uiteindelijk belanghebbende' het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven.

Vanaf januari 2020 moet het UBO-register in Nederland in werking treden. Maar zover is het nog niet. De Tweede Kamer heeft inmiddels een rondetafelgesprek georganiseerd waar o.a. SBF aan heeft deelgenomen. SBF heeft een positionpaper opgesteld (zie rechterkolom onder documenten) en tijdens het rondetafelgesprek de bezwaren en risico’s toegelicht en ervoor gepleit om ANBI’S uit te zonderen voor het UBO-register. In de komende periode worden de bezwaren onder de aandacht gebracht bij individuele Kamerleden.

IMPLEMENTATIEBESLUIT
Inmiddels is ook het implementatiebesluit registratie UBO de internetconsultatie ingegaan. Mede namens Goede Doelen Nederland heeft SBF gereageerd op dit implementatiebesluit. Omdat een ANBI per definitie gee'n UBO heeft, pleit SBF ervoor om bestuurders van ANBI's op een zichtbaar te onderscheiden wijze in het register op te nemen, bijvoorbeeld als 'aangewezen UBO'. De schade voor de positie van ANBI’s en de daarbij betrokken personen wordt hiermee geminimaliseerd en er treedt ook geen vervuiling van het register op door onjuiste informatie. Zie voor een toelichting de inbreng van SBF (rechtekolom onder documenten). 
 

Gerelateerd Nieuws

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over UBO-...

Begin april heeft Goede Doelen Nederland berich

Wetsvoorstel UBO-register naar Kamer...

De Minister van Financiën heeft op 4 april het

Gerelateerde Ledenberichten

De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zoge