Telemarketing

Op 8 oktober 2018 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) haar consumentenagenda naar de Tweede Kamer. Eén van de onderdelen is het voorstel om telemarketing zonder voorafgaande toestemming van de consument (opt-in) te verbieden. Dit houdt in dat het bel-me-niet register verdwijnt. Op dit moment is het wetsvoorstel voor een opt-in regiem voor telemarketing in de maak. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie wordt gebracht.

SECTOR PLEIT VOOR UITZONDERING VOOR GOEDE DOELEN
Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland, gesteund door DDMA, zetten in op een uitzondering voor goede doelen. Deze inzet en de argumenten die dit rechtvaardigen, zijn uitgebreid besproken met het ministerie van EZK en inmiddels ook per brief onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer.

UITZONDERING GERECHTVAARDIGD
De inzet en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen zijn in de afgelopen maanden samen met leden uitgewerkt. De maatschappelijke waarde en de impact van het werk van goede doelen is groot. Zij financieren vele maatschappelijke initiatieven, activiteiten en projecten. Maar zorgen ook voor betrokkenheid van burgers, sociale cohesie en maatschappelijke samenhang in onze samenleving. Vanwege dit maatschappelijke belang moeten goede doelen de ruimte hebben om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Met een opt-in voor telemarketing wordt deze ruimte flink beperkt en komt de financiering van vele maatschappelijke projecten direct in gevaar.

IMPACT OP HET WERK VAN GOEDE DOELEN
Uit een rondgang onder leden van Goede Doelen Nederland die telemarketing inzetten, blijkt bijvoorbeeld dat gemiddeld bijna 30% van de donateurs via dit kanaal geworven wordt. Een opt-in voor dit kanaal betekent dus dat diverse maatschappelijke activiteiten en projecten financieel onder druk komen te staan of niet meer uitgevoerd kunnen worden. Uitwijken naar andere wervingskanalen is niet mogelijk. Na de invoering van het bel-me-niet-register heeft er al een flinke verschuiving plaatsgevonden naar andere wervingskanalen (face-to-face). Daar is, mede vanwege de zelfregulering, geen ruimte meer. Goede Doelen Nederland en NLFL zijn op dit moment intensief in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het uitzonderen van goede doelen voor een opt-in regiem voor telemarketing.

INTERNETCONSULTATIE
Begin juli 2019 is de internetconsultatie gestart van het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in systeem voor telemarketing’. Goede Doelen Nederland heeft mede namens NLFL een uitgebreide reactie ingestuurd en leden opgeroepen ook apart te reageren. De internetconsultatie is inmiddels gesloten. De verwachting is dat het wetsvoorstel na advies van de Raad van Staten in het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.   

 

Gerelateerd Nieuws

Maatschappelijke betrokkenheid bij goede...

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek

Keijzer ziet onvoldoende aanleiding om goede...

Goede Doelen Nederland heeft ingezet op een uit

Sector pleit voor uitzondering wetsvoorstel...

Goede Doelen Nederland en NLFL zijn intensief i