Telemarketing

Op 25 maart 2020 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het wetsvoorstel om telemarketing onder een opt-in regiem te brengen naar de Tweede kamer. Klik hier voor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand heeft Goede Doelen Nederland de bezwaren van dit wetsvoorstel ingebracht in de internetconsultatie. Er zijn diverse contacten geweest met EZK (gesprekken en brieven aan de staatssecretaris) om de bijzondere positie van goede doelen onder de aandacht te brengen. In mei 2020, heeft Goede Doelen Nederland in een brief aan de vast Kamercommissie EZK  gepleit om erkende goede doelen uit te zonderen van het opt-in regiem en de klantrelatie voor goede doelen te verruimen. In de position-paper (zie bij documenten rechter kolom) werd dit puntsgewijs toegelicht. 

Kamervragen over bijzondere positie goede doelen
Op 14 mei 2020 is er naar aanleiding van het wetsvoorstel een schriftelijk overleg geweest met de Tweede Kamer en hebben vijf politieke partijen, op aangeven van Goede Doelen Nederland (positionpaper) kritische vragen gesteld over de positie van goede doelen. De vragen gaan onder andere over het belangrijke werk dat goede doelen doen juist in deze coronatijd, over de negatieve gevolgen voor het werk van goede doelen bij invoering van de opt-in en over het feit dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële partijen (zie samenvatting van de vragen bij documenten). Op 1 juli heeft staatssecretaris Keijzer de vragen van de vaste commissie EZK beantwoord en naar de Tweede kamer gestuurd. De beantwoording was uiterst teleurstellend. Zij is niet bereid om goede doelen enige ruimte te geven.

Lees hier de hoofdlijnen van de beantwoording en hier de volledige beantwoording van de Kamervragen.

Aangescherpte inzet  
Op basis hiervan heeft Goede Doelen Nederland haar inzet aangescherpt en zet in op een verruiming van het begrip klantrelatie. Wanneer het voorstel van staatssecretaris Keijzer (invoering opt-in regiem voor telemarketing) wet wordt, zal het voor goede doelen niet meer mogelijk zijn om, zonder toestemming vooraf, hun sympathisanten telefonisch te benaderen voor steun of hulp. Dit zal een groot effect hebben op het werk van goede doelen. Bovendien zijn goede doelen wezenlijk anders dan commerciële partijen. Zij moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en andere sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf. Maar omdat miljoenen Nederlandse burgers, de achterbannen van goede doelen, willen dat kinderen wereldwijd naar school kunnen, dat er hulp wordt geboden bij rampen en hongersnood, dat natuurgebieden beschermd worden, onrecht en armoede worden bestreden, kunst &cultuur behouden en gezondheidsonderzoek mogelijk blijft. En goede doelen bellen vrijwel uitsluitend mensen die al aangegeven hebben te sympathiseren met het betreffende maatschappelijke doel. Een opt-in regiem voor goede doelen betekent dat het voor goede doelen niet meer mogelijk is om hun sympathisanten, zonder toestemming vooraf, telefonisch te benaderen voor steun of hulp, tenzij er sprake is of recent is geweest van een financiële relatie (de klantrelatie). Daarom vinden wij dat het begrip 'klantrelatie' voor goede doelen in de wet verruimd moet worden. 

Amendement voor verruiming van het begrip klantrelatie 
Op 22 september heeft Tweede Kamerlid Palland (CDA) een amendement ingediend voor de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. In het amendement wordt gevraagd om een aanpassing van het wetsvoorstel omdat de positie van goede doelen hier om vraagt: ‘Goede doelen zijn van groot maatschappelijk belang. Voor hun inkomsten zijn zij in hoge mate afhankelijk van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers. Het voorgestelde opt-in systeem beperkt goede doelen in hun mogelijkheden om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken’, zo staat in de tekst van het amendement. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is vanwege de coronaperikelen inmiddels een aantal keren uitgesteld. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel nog voor de kerst in de Kamer te behandelen. Tijdens de behandeling komt ook het amendement aan de orde. 

Aanvullend onderzoek
Aanvullend onderzoek onder de Nederlandse bevolking (Zest 2020) in opdracht van Goede Doelen Nederland toont aan (anders dan het Kantar onderzoek in opdracht van EZK) dat burgers in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen. Zie bij documenten de resultaten van het Zest onderzoek.

 

Gerelateerd Nieuws

Kamerdebat opt-in telemarketing niet deze...

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsv

Kamerbehandeling wetsvoorstel opt-in...

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsv

Plenair debat Telemarketing verplaatst naar...

Onlangs werd bekend dat de plenaire behandeling