Telemarketing

Op 8 oktober 2018 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) haar consumentenagenda naar de Tweede Kamer. Eén van de onderdelen is het voorstel om telemarketing zonder voorafgaande toestemming van de consument (opt-in) te verbieden. Dit houdt in dat het bel-me-niet register verdwijnt. Na een de internetconsultatie in de zomer van 2019 is op 25 maart 2020 het wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd. De behandeling van de wet zal niet voor het zomerreces plaatsvinden. Wel vindt er een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer plaats. Met het oog daarop heeft Goede Doelen Nederland een brief met position paper aan de vaste Kamercommissie EZK gestuurd (zie bij documenten rechter kolom). 

SECTOR PLEIT VOOR UITZONDERING VOOR GOEDE DOELEN
Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland zetten in op het uitzonderen van CBF Erkende goede doelen voor het opt-in regiem. Deze inzet en de argumenten die dit rechtvaardigen, zijn in het afgelopen jaar uitgebreid besproken met de leden. Ook is onze inzet meerdere malen gedeeld en besproken met het ministerie van EZK en onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer. Goede Doelen moeten burgers telefonisch kunnen vragen om hulp of steun. Dat doen zij niet voor zichzelf maar voor anderen op het moment dat zich een rampt voordoet, bij hongernood of vanwege andere maatschappelijke vraagstukken. Een opt-in regiem voor goede doelen betekent dat het voor goede doelen niet meer mogelijk is om mensen, zonder toestemming vooraf, telefonisch te benaderen voor steun of hulp, tenzij er sprake is of recent is geweest van een financiële relatie (de klantrelatie). 

INZET GOEDE DOELEN NEDERLAND
In een brief aan de vast Kamercommissie EZK (woordvoerder telemarketing) begin mei 2020 pleit Goede Doelen Nederland er voor om erkende goede doelen uit te zonderen van het opt-in regiem. In de position-paper wordt dit puntsgewijs toegelicht. Als dit wetsvoorstel wet wordt, zijn de gevolgen voor het werk van goede doelen groot. Goede doelen vervullen een belangrijke rol in de samenleving en moeten het publiek kunnen vragen om hulp en steun. Zeker aan dié mensen die op de één of andere manier al betrokken zijn bij de missie van een goed doel. Hier blijkt onder de Nederlandse bevolking ook veel meer veel meer draagvlak voor te zijn dan aanvankelijk werd verondersteld. Aanvullend onderzoek in opdracht van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland toont aan (anders dan het Kantar onderzoek dat in opdracht van de overheid is uitgevoerd) dat burgers in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen. Zie bij documenten de resultaten van het Zest onderzoek. 

Wij vinden dat het voor CBF-erkende goede doelen mogelijk moet blijven om telefonisch een beroep te doen op de steun van het publiek. Ook vinden wij de in het wetsvoorstel opgenomen definitie van de klantrelatie voor goede doelen niet passend. Juist mensen die betrokken zijn bij de missie van een goed doel moeten telefonisch benaderd kunnen worden voor hulp of steun.  

Kamervragen over bijzondere positie goede doelen
Inmiddels is er op 14 mei 2020 een schriftelijk overleg geweest met de Tweede Kamer en hebben vijf politieke patijen kritische vragen gesteld over de positie van goede doelen. De vragen gaan onder andere over het belangrijke werk dat goede doelen doen juist in deze coronatijd, over de negatieve gevolgen voor het werk van goede doelen bij invoering van de opt-in en over het feit dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële partijen (zie samenvatting van de vragen bij documenten). 

Gerelateerd Nieuws

Brief Tweede Kamer met pleidooi voor...

Met het oog op het schriftelijk overleg in de T

Wetsvoorstel opt-in telemarketing naar...

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft het wetsvoo

Sector blijft inzetten op handhaving opt-out...

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer o