Telemarketing

Op 25 maart 2020 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het wetsvoorstel om telemarketing onder een opt-in regiem te brengen naar de Tweede kamer. Klik hier voor de link naar het wetsvoorstel van de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand heeft Goede Doelen Nederland de bezwaren van dit wetsvoorstel ingebracht in de internetconsultatie. Er zijn diverse contacten geweest met EZK (gesprekken en brieven aan de staatssecretaris) om de bijzondere positie van goede doelen onder de aandacht te brengen. 

Kamervragen over bijzondere positie goede doelen
Op 14 mei 2020 is er naar aanleiding van het wetsvoorstel een schriftelijk overleg geweest met de Tweede Kamer en hebben vijf politieke partijen, op aangeven van Goede Doelen Nederland (positionpaper) kritische vragen gesteld over de positie van goede doelen. De vragen gaan onder andere over het belangrijke werk dat goede doelen doen juist in deze coronatijd, over de negatieve gevolgen voor het werk van goede doelen bij invoering van de opt-in en over het feit dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële partijen (zie samenvatting van de vragen bij documenten).

Beantwoording Kamervragen
Op 1 juli heeft staatssecretaris Keijzer de vragen van de vaste commissie EZK beantwoord en naar de Tweede kamer gestuurd. De staatssecretaris lijkt op geen enkele manier tegemoet te willen komen aan de bijzonder positie van goede doelen. Zowel ons pleidooi om goede doelen uit te zonderen van het op-in regiem als het pleidooi voor een verruiming van de klantrelatie wordt snoeihard afgewezen. Zij is niet bereid om goede doelen hier enige ruimte te geven.

Hoofdlijnen van de beantwoording

  • Wat betreft de huidige coronacrisis vindt Keijzer dat goede doelen maar innovatief moeten zijn om binnen de anderhalve meter samenleving het werk voort te zetten en ziet geen reden om het wetsvoorstel als gevolg van een tijdelijk crisis aan te passen.
  • ​Het Zest onderzoek (zie verder op de pagina) ziet Keijzer als ondersteunend aan het wetsvoorstel. Er is weliswaar een positieve grondhouding tegenover goede doelen, maar deze positieve grondhouding heeft ook grenzen (52,3% stelt het niet op prijs om door goede doelen gebeld te worden).
  • Op een mogelijk verlies van inkomsten van goede doelen als gevolg van de invoering van het opt-in regiem zet de staatssecretaris het mogelijke verlies van jaarlijks ongeveer 100 miljoen in het perspectief van de totale inkomsten filantropie van 5,7 miljard.   
  • Een uitzondering opt-in voor goede doelen, al dan niet in combinatie met zelfregulering, wordt door de staatssecretaris afgedaan als alleen maar leidend tot nóg meer verwarring en onduidelijkheid voor de consument. Daarom wordt er geen onderscheid gemaakt.  
  • Over een mogelijke verruiming van de klantrelatie zegt zij dat je iemand die geen schenking doet, maar wel aantoonbaar sympathiseert met een goed doel, als klantrelatie zou kunnen zien. Echter, na afweging van de belangen besluit zij toch niet te kiezen voor een ruimer begrip van de klantrelatie.
  • Over de relatie met de beleidsvisie op filantropie van het kabinet zegt zij dat het kabinet een belangrijk onderscheid maakt tussen stimuleren om te geven en stimuleren van mogelijkheden om te vragen. Met andere woorden: in de beleidsvisie zit geen toezegging om de mogelijkheden om te vragen te stimuleren.

Lees hier de beantwoording van de Kamervragen.

Onze reactie op de beantwoording
Het is duidelijk dat de staatssecretaris geen enkele boodschap heeft aan de maatschappelijke rol van goede doelen en de wijze waarop goede doelen steun en hulp vragen voor het werk dat zij doen. We laten het hier natuurlijk niet bij zitten en gaan de komende tijd de vervolgstappen bespreken met onze leden. De Tweede Kamer is met reces tot 31 augustus. Een eerste procedurevergadering van de vaste commissie EZK is op 8 september.

Onze aangescherpte inzet  
Wanneer het voorstel van staatssecretaris Keijzer voor een wijziging van de Wet Telecommunicatie, vanwege de invoering van een opt-in regiem, wet wordt, zal het voor goede doelen niet meer mogelijk zijn om, zonder toestemming vooraf, hun sympathisanten telefonisch te benaderen voor steun of hulp. Dit is een zorgelijke ontwikkeling met groot effect op het werk van goede doelen. Daarom zetten wij in op een verruiming van de klantrelatie. 

Goede doelen zijn wezenlijk anders dan commerciële partijen. Zij moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en andere sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf. Maar omdat miljoenen Nederlandse burgers, de achterbannen van goede doelen, willen dat kinderen wereldwijd naar school kunnen, dat er hulp wordt geboden bij rampen en hongersnood, dat natuurgebieden beschermd worden, onrecht en armoede worden bestreden, kunst &cultuur behouden en gezondheidsonderzoek mogelijk blijft.

Goede doelen bellen vrijwel uitsluitend mensen die al aangegeven hebben te sympathiseren met het betreffende maatschappelijke doel (dit blijkt ook uit het gegeven dat van de 80 miljoen jaarlijkse telefoontjes slechts 6% van goede doelen komt). Een opt-in regiem voor goede doelen betekent dat het voor goede doelen niet meer mogelijk is om hun sympathisanten, zonder toestemming vooraf, telefonisch te benaderen voor steun of hulp, tenzij er sprake is of recent is geweest van een financiële relatie (de klantrelatie). Daarom vinden wij dat het begrip 'klantrelatie' voor goede doelen in de wet verruimd moet worden. 

Al eerder, begin mei 2020, heeft Goede Doelen Nederland in een brief aan de vast Kamercommissie EZK (woordvoerder telemarketing) er voor gepleit om erkende goede doelen uit te zonderen van het opt-in regiem en de klantrelatie voor goede doelen te verruimen. In de position-paper (zie bij documenten rechter kolom) werd dit puntsgewijs toegelicht. Ook wordt benadrukt dat mensen die op de één of andere manier al betrokken zijn bij de missie van een goed doel benaderd moeten blijven worden. Hier blijkt onder de Nederlandse bevolking ook veel meer veel meer draagvlak voor te zijn dan aanvankelijk werd verondersteld. Aanvullend onderzoek in opdracht van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland toont aan (anders dan het Kantar onderzoek dat in opdracht van de overheid is uitgevoerd) dat burgers in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen. Zie bij documenten de resultaten van het Zest onderzoek.

Tijdens én na het zomerreces zal Goede Doelen Nederland de lobby richting de Tweede Kamer onverkort voortzetten. 

Gerelateerd Nieuws

Geef goede doelen ruimte, ook tijdens het...

In haar lijsttrekkersstrijd voor het CDA heeft

Mona Keijzer heeft geen boodschap aan het...

Op 1 juli heeft staatssecretaris Keijzer de vra

Brief Tweede Kamer met pleidooi voor...

Met het oog op het schriftelijk overleg in de T