Manifest Filantropie

In 2017 heeft Goede Doelen Nederland het initiatief genomen voor het Manifest Filantropie. Aanleiding toen waren de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en het te vormen Kabinet. Het Manifest is door een veertien koepelorganisaties ondertekend en tijdens een symposium in Nieuwspoort aangeboden aan de politiek. In het manifest pleit deze brede coalitie van goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers voor meer erkenning en concrete maatregelen voor een positief filantropisch klimaat.

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN FILANTROPIE
Het Manifest beschrijft de maatschappelijke waarde van filantropie. Het manifest benadrukt hoe miljoenen burgers zich dagelijks inzetten voor uiteenlopende maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel, een vermogensfonds of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact daarvan is groot. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers en organisaties. Wij zijn een energieke sector die oplossingen vindt voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid laat liggen en die bovendien zorgt voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.

GEZAMENLIJKE LOBBYAGENDA
Met dit Manifest roepen de veertien koepelorganisaties de politiek op om de filantropie te erkennen als belangrijk fundament voor onze samenleving. Het overheidsbeleid moet ruimte bieden voor maatschappelijke betrokkenheid door bestaande barrières weg te nemen en nieuwe barrières te voorkomen. Het manifest vormt vandaag de dag nog steeds de gezamenlijke lobbyagenda van de sector en bevat vijf aanbevelingen:

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.

 

Gerelateerd Nieuws

Ook een Europees Manifest Filantropie

Vorige week is in Brussel het European Philanth

Symposium en politiek café groot succes

Op 12 april vond het symposium 'Filantropie is

Meer ruimte nodig voor filantropie

De sector filantropie is onmisbaar voor de same