Kansspelbeleid en goededoelenloterijen

Ontwikkelingen op de kansspelmarkt en het kansspelbeleid kunnen gevolgen hebben voor de positie van en de mogelijkheden voor de goededoelenloterijen. Loterijen zijn een belangrijke inkomstenbron voor veel goede doelen. Goede Doelen Nederland vindt dat deze ontvangsten zoveel mogelijk op peil moeten blijven. 

GOEDEDOELENLOTERIJEN
Er is een aantal kansspelvergunninghouders dat een verplichte afdracht moet doen aan goede doelen. Het gaat om de Nationale Postcodeloterij, de BankGiro Loterij, de Vriendenloterij en de Nederlandse Loterij (Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto). Zij dragen gemiddeld ongeveer 500 miljoen euro af aan maatschappelijke doelen. 

BELANGENBEHARTIGING
In de belangenbehartiging rondom het kansspelbeleid en de loterijen ligt het primaat bij het Goede Doelen Platform. Dit platform is een samenwerkingsverband van ca. 200 goede doelen die gelden ontvangen uit de Postcodeloterij, de Vriendenloterij, de Bankgiroloterij, Nederlandse Loterij en de leden van de Samenwerkende Non-profitloterijen. Bij het platform zijn de vergunningshouders en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) aangesloten. Goede Doelen Nederland is, via SBF, als partner verbonden aan het Goede Doelen Platform. Onze inzet is om de inkomsten van alle goededoelenorganisaties voor de toekomst veilig te stellen, ten minste op het huidige niveau. Het Goede Doelen Platform draagt daarvoor concrete voorstellen en oplossingen aan. Dankzij de intensieve inspanningen van het Goede Doelen Platform is tot op heden de afdracht van goededoelenloterijen aan goede doelen behouden gebleven. Goede Doelen Nederland vervult voor haar leden vooral een informatie- en kennisrol.  

MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN GOEDEDOELENLOTERIJEN
Het Goede Doelen Platform was één van onze partners in de totstandkoming van het Manifest Filantropie. Eén van de vijf aanbevelingen in het manifest heeft betrekking op het kansspelbeleid en de grote maatschappelijke waarde die de afdracht aan goede doelen heeft voor de samenleving. De gezamenlijke partijen pleiten er bij de politiek voor dat het maatschappelijk belang van loterijen als aparte vierde pijler opgenomen wordt in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Zo wordt de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen verankerd.

Documenten
  • Alleen leden Achtergrondinformatie; overzicht loterijen en speelveld
Externe links