Kansspelbeleid en goededoelenloterijen

Ontwikkelingen op de kansspelmarkt en het kansspelbeleid kunnen gevolgen hebben voor de positie van en de mogelijkheden voor de goededoelenloterijen. Loterijen zijn een belangrijke inkomstenbron voor veel goede doelen. Goede Doelen Nederland vindt dat deze ontvangsten zoveel mogelijk op peil moeten blijven. 

GOEDEDOELENLOTERIJEN
Er is een aantal kansspelvergunninghouders dat een verplichte afdracht moet doen aan goede doelen. Het gaat om de Nationale Postcodeloterij, de BankGiro Loterij, de Vriendenloterij en de Nederlandse Loterij (Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto). Zij dragen gemiddeld ongeveer 500 miljoen euro af aan maatschappelijke doelen. 

BELANGENBEHARTIGING
In de belangenbehartiging rondom het kansspelbeleid en de loterijen ligt het primaat bij het Goede Doelen Platform. Dit platform is een samenwerkingsverband van ca. 200 goede doelen die gelden ontvangen uit de Postcodeloterij, de Vriendenloterij, de Bankgiroloterij, Nederlandse Loterij en de leden van de Samenwerkende Non-profitloterijen. Bij het platform zijn de vergunningshouders en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) aangesloten. Goede Doelen Nederland is, via SBF, als partner verbonden aan het Goede Doelen Platform. Onze inzet is om de inkomsten van alle goededoelenorganisaties voor de toekomst veilig te stellen, ten minste op het huidige niveau. Het Goede Doelen Platform draagt daarvoor concrete voorstellen en oplossingen aan. Dankzij de intensieve inspanningen van het Goede Doelen Platform is tot op heden de afdracht van goededoelenloterijen aan goede doelen behouden gebleven. Goede Doelen Nederland vervult voor haar leden vooral een informatie- en kennisrol.  

MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN GOEDEDOELENLOTERIJEN
Op dit moment werkt het Goede Doelen Platform aan een reactie op de Marktvisie Kansspelen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Het is een zorgelijke visie waar voorbij wordt gegaan aan het maatschappelijke belang van loterijafdrachten aan goede doelen en het maatschappelijk middenveld. De Ksa heeft deze visie begin juli 2020 gepresenteerd en in consultatie gebracht. Goede Doelen Nederland zal, in nauwe afstemming met het Goede Doelen Platform, ook een reactie voorbereiden. 

Belanghebbenden konden aanvankelijk tot 20 augustus reageren. Goede Doelen Nederland heeft, net als het Goede Doelen Platform, gevraagd om verlenging van de reactietermijn en die ook gekregen. Vervolgens is de termijn nu voor iedereen verlengd tot 10 september 2020.

 

Documenten
  • Alleen leden Achtergrondinformatie; overzicht loterijen en speelveld
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Raad van State ziet geen noodzaak voor...

Op 10 maart deed de Raad van State uitspraak ov

Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Op 9 juli heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haa