Giftenaftrek en Geefwet

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952 en is in 2012 onderdeel geworden van de Geefwet. De overheid wil met de Geefwet het klimaat rondom donaties en giften in Nederland verbeteren. De wet regelt o.a. dat eenmalige giften, nalatenschappen en periodieke schenkingen aan goede doelen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de giftenaftrek. Met de giftenaftrek ziet de overheid af van belasting op dat deel van het inkomen dat door burgers of omzet dat door edrijven vrijwillig wordt gegeven voor een betere samenleving.

De giftenaftrek stimuleert en honoreert dus de grote inzet van vele betrokken burgers en bedrijven die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het behoud en het versterken van de giftenaftrek.

ADVIESRAPPORT OVER VERSTERKING GIFTENAFTREK
Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners een commissie van deskundigen* gevraagd advies uit te brengen over vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek. Onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan heeft de commissie 13 verbetervoorstellen geformuleerd die deels voortborduren op het al lopende verbetertraject van het Ministerie van Financiën en de sector. De commissie reikt een aantal belangrijke aanvullingen en oplossingen aan waaronder een voorstel tot renseignering van periodieke giften, versterking van de capaciteit van het ANBI-team en een verbeterde ICT-omgeving. SBF vindt het advies van de commissie met de titel ‘Beter Geven’ weloverwogen, deskundig en helder (zie het adviesrapport bij documenten).

* De Commissie van deskundigen is als volgt samengesteld: Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), Aart Jan de Geus: o.m. bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation, Sabine de Wijkerslooth: senior tax manager EY, Maiko van Bakel: PWC, Wilbert van Vliet: director HVK Stevens, Paul Smeets: hoogleraar Universiteit van Maastricht, Martin Bauman: Baumannen B.V. (voorheen PWC), Jonathan van Oostenbrugge: senior consultant tax EY ( inhoudelijk secretaris). 

GEZAMENLIJKE VERBETERTRAJECT MINISTERIE VAN FINANCIËN EN DE SECTOR
Na de evaluatie van de gtenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel in 2017 werd het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek bevestigd maar werden ook vraagtekens gezet bij de doelmatigheid van het stelsel. Goede Doelen Nederland heeft, samen met de SBF-partners, de kwesties rond doelmatigheid aangegrepen om de giftenaftrek te versterken en toekomstbestendig te maken en heeft daarvoor input geleverd aan de de Tweede kamer.

Het kabinet kwam met een groot aantal verbetersuggesties om het stelsel robuuster te maken en te versterken. Deze suggesties zijn door een gezamenlijke werkgroep van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de sector (SBF) uitgewerkt in 16 verbetervoorstellen. Een aantal voorstellen zijn in een fiscale verzamelwet opgenomen. De overige verbetervoorstellen worden nog uitgewerkt.   

Gerelateerd Nieuws

Brief over ANBI-stelsel en giftenaftrek naar...

Op 29 juni heeft staatssecretaris Vijlbrief van

Brief aan informateur Tjeenk Willink

Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-p

Slim invulscherm giftenaftrek per 1 januari...

Donateurs die bij de digitale aangifte 2020 hun

Gerelateerde Ledenberichten

Sector stelt Adviescommissie Versterking...

Met het oog op de verkiezingen 2021 heeft Goede