Betalingsverkeer

Veel mensen steunen het ideaal van een goed doel met een financiële bijdrage. Voor het doen van een donatie moeten mensen geen drempels ervaren. Veranderingen in betalingsverkeer mogen dus geen drempels opwerpen voor geven aan goede doelen. Om die reden zet Goede Doelen Nederland zich in voor efficiënt betalingsverkeer met aandacht voor bestaande betaalmiddelen, innovaties en Europese regelgeving. 

KORTE ACTIENUMMERS BLIJVEN GEHANDHAAFD
Met de harmonisering van het Europese betalingsverkeer werd ook in Nederland in 2014 de IBAN ingevoerd. Als gevolg daarvan zouden ook de korte rekeningnummers (bijvoorbeeld giro 555), die door veel goede doelen worden gebruikt, moeten worden omgezet naar een IBAN. Goede Doelen Nederland heeft zich altijd ingezet voor het handhaven van de korte rekeningnummers voor goede doelen. Daardoor is bij de invoering van IBAN op 1 augustus 2014, door de banken een uitzondering gemaakt voor de korte rekeningnummers van goede doelen. Deze nummers zouden in principe tot 1 januari 2017 automatisch omgezet worden naar IBAN. De automatische nummerconversie is alleen van toepassing op speciale verkorte nummers. Deze zijn in onderling overleg en op basis van objectieve criteria door banken en Goede Doelen Nederland vastgesteld.

Eind december 2016 hebben de Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, RABO, SNS, Triodos Bank, Van Lanschot en Knab bank) op verzoek van Goede Doelen Nederland besloten om door te gaan met de automatiche nummerconversie.

HANDHAVING ACCEPTGIRO OOK NA 1 JANUARI 2019
De Acceptgiro zou aanvankelijk per 1 januari 2019 uit de markt worden genomen. De verwachting van de banken was namelijk dat er dan nog nauwelijks gebruik gemaakt zou worden van de Acceptgiro.

Goede Doelen Nederland heeft zich altijd hard gemaakt voor het handhaven van de Acceptgiro zolang er geen goed alternatief voorhanden is. Uit onderzoek onder leden blijkt namelijk dat het gebruik van de Acceptgiro als papieren betaalmiddel door goede doelen en donateurs nog nauwelijks afneemt. Ook blijkt uit onderzoek dat de Betaalvereniging eind 2016 heeft laten verrichten onder verzenders en gebruikers van Acceptgiro’s dat de Acceptgiro relatief nog veel wordt gebruikt. Currence – de eigenaar van de Acceptgiro – heeft, na overleg met banken en gebruikers waaronder goede doelen, besloten de eerder voorgenomen einddatum van 1 januari 2019 los te laten.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het voorlopig handhaven van de Acceptgiro zolang er behoefte is aan dit betaalmiddel. Er zal sprake zijn van een markt gedreven uitfasering. Individuele banken kunnen na 1 januari 2019 besluiten het gebruik van de Acceptgiro niet langer te faciliteren. Een bank moet dat wel minimaal één jaar van te voren aan de markt laten weten. Tot op heden heeft nog geen enkele bank aan de markt laten weten definitief te stoppen met de acceptgiro.

 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Bekijk ook