Belangenbehartiging in Europa

Goede Doelen Nederland is aangesloten bij de EFA, de Europese koepel van brancheorganisaties van goede doelen en fondsenwervers. De EFA monitort de ontwikkelingen in andere landen en de besluitvorming in Brussel. Onderwerpen van aandacht zijn regels voor privacy-bescherming en de toekomst van btw-heffing. Sinds 24 november 2016 is Goede Doelen Nederland (Gosse Bosma) voorzitter van EFA.

Eind maart 2019 is in Brussel het European Philanthropy Manifesto gelanceerd en aangeboden aan de Europese Commissie. In het Manifest wordt gepleit voor een Europees beleid dat filantropie stimuleert en ondersteunt. De Commissie wordt opgeroepen om vrij verkeer van filantropie, zoals met goederen, diensten en personen al het geval is, mogelijk te maken. Zo moet geven aan goede doelen binnen de EU makkelijker worden. Het manifest is ontwikkeld door het European Foundation Centre (EFC) en Donors and Foundations Networks in Europa (DAFNE) en richt zich daarmee primair op de zogenaamde institutionele filantropie. De institutionele filantropie in Europa omvat momenteel meer dan 147.000 stichtingen en jaarlijkse rond de 60 miljard euro aan geefgeld. Dit manifest is geïnspireerd op het Nederlandse Manifest Filantropie.

Gosse Bosma, EFA-voorzitter en directeur van Goede Doelen Nederland, is erg blij met het initiatief: 'Dit is een belangrijk signaal voor de noodzaak van een ​​beter Europees filantropisch klimaat. Voor EFA, vertegenwoordiger van het fondsenwervende deel van de Europese filantropie is het manifest een opmaat naar betere samenwerking met het Europese maatschappelijk middenveld. We moeten ons – ook in Nederland – er beter van bewust zijn dat Nederlandse regelgeving die ons als sector hier raakt, vaak voortvloeit uit Europese afspraken. Krachten bundelen in Brussel moet meer prioriteit krijgen.'

Gerelateerd Nieuws

Ook een Europees Manifest Filantropie

Vorige week is in Brussel het European Philanth