Belangenbehartiging

Voor een positief maatschappelijk klimaat waarin goede doelen kunnen werken aan hun missie

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Goede doelen zijn organisatoren van dit maatschappelijk initiatief en pakken maatschappelijke vraagstukken op die overheid en markt niet kunnen oplossen. Goede Doelen Nederland zet zich in voor goede randvoorwaarden zodat goede doelen onafhankelijk kunnen werken in een positief maatschappelijk klimaat. Wij zijn daarbij hét aanspreekpunt voor overheid, politiek, andere belangenorganisaties, banken en pers.

Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. Wij werken hierin samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en andere relevante koepels binnen en buiten de sector. Een belangrijk uitgangspunt in de belangenbehartiging richting de overheid is het gezamenlijke Manifest Filantropie.

Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

De wet UBO-register is op 10 december door de T

Margreet Plug nieuwe directeur Goede Doelen...

Margreet Plug wordt per 1 december 2019 de nieu

25 jaar Goede Doelen Nederland: ‘goede...

Goede doelen zouden in de toekomst nog meer moe

Gerelateerde Ledenberichten

De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zoge

Brede steun Tweede Kamer voor invoering opt-...

In de Tweede Kamer is brede steun voor de invoe

Kom naar de conferentie van de WRR over...

Eind oktober 2018 publiceerde de WRR het rappor