Samenwerken voor een sterke sector

Sector

De maatschappelijke rol van goede doelen wordt steeds belangrijker. Met een overheid die zich steeds meer concentreert op haar kerntaken en burgers die meer voor zichzelf en de samenleving moeten zorgen, zijn goede doelen organisatoren van sociaal initiatief. Samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen werken zij aan de realisatie van talloze maatschappelijke doelen op het gebied van gezondheid, internationale samenwerking, milieu, welzijn, cultuur en dierenbelangen in binnen- en buitenland.

Jaarlijks wordt circa €5,7 miljard gegeven door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen, vermogensfondsen en via overheidssubsidies. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De goededoelensector is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal. Binnen en buiten de sector wordt daarom op veel fronten samengewerkt voor optimale transparantie, professionele organisaties, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector.

Gerelateerd Nieuws

Sector en overheid werken nauw samen in...

Goede Doelen Nederland gaat in SBF-verband verd

Goede doelen besteden 10% meer aan...

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek

Stand van zaken Actieplan Integriteit

Op dit moment wordt door de betrokken partijen

Gerelateerde Ledenberichten

Pilot Wervingsrooster (huis-aan-huis) start...

Na een zorgvuldige voorbereidingstijd gaat de p

Oproep: Samen mogelijkheden Blockchain...

Wil je meedenken over de mogelijkheden van Bloc

Waar ga jij heen?

Ook dit jaar staan er weer vele interessante bi

Gerelateerde bijeenkomsten
Kennissessie Doelgroepen en...

locatie: Goede Doelen Nederland

Kennissessie met...

locatie: Amsterdam

Bijeenkomst voor directeuren...

locatie: Humanity House in Den Haag