Samenwerken voor een sterke sector

Sector

De maatschappelijke rol van goede doelen wordt steeds belangrijker. Met een overheid die zich steeds meer concentreert op haar kerntaken en burgers die meer voor zichzelf en de samenleving moeten zorgen, zijn goede doelen organisatoren van sociaal initiatief. Samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen werken zij aan de realisatie van talloze maatschappelijke doelen op het gebied van gezondheid, internationale samenwerking, milieu, welzijn, cultuur en dierenbelangen in binnen- en buitenland.

Jaarlijks wordt circa €5,7 miljard gegeven door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen, vermogensfondsen en via overheidssubsidies. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De goededoelensector is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal. Binnen en buiten de sector wordt daarom op veel fronten samengewerkt voor optimale transparantie, professionele organisaties, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector.

Gerelateerd Nieuws

Onze website goededoelen.nl is vernieuwd!

Goededoelen.nl is onze publiekssite voor iedere

Ruim 7,5% meer besteed aan maatschappelijke...

Het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen

Donateursvertrouwen is hoog en lijkt stabiel

De donateur vindt een giftverzoek via e-mail he

Gerelateerde Ledenberichten

Nieuwe aanpassing formulier periodieke...

Op 8 november berichtten wij dat het formulier

Introductie Erkenningspaspoort (...

Graag informeren we jullie over de stand van za

Bijeenkomst Integriteit groot succes

Op maandag 22 oktober vond de bijeenkomst Integ