Over ons

Goede Doelen Nederland heeft een verenigingsstructuur. Alle goede doelen kunnen, onder voorwaarden, lid worden van Goede Doelen Nederland. Het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De betaalde diensten van Goede Doelen Nederland zijn ondergebracht in Stichting Diensten voor Goede Doelen. Goede Doelen Nederland heeft een raad van toezicht die zowel voor de vereniging als voor de stichting dezelfde samenstelling heeft.


Bureau Nalatenschappen contact700x300

Goede Doelen Nederland

Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende goede doelen en heeft drie kerntaken. 1. Belangenbehartiging gericht op optimale randvoorwaarden zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen hun missie kunnen volbrengen. 2. De inrichting en positionering van de sector waaronder het versterken van de zelfregulering en beeldvorming over de sector bij politiek en media. 3. De ondersteuning van en dienstverlening aan onze leden voor verdere professionalisering.

Jaaroverzicht

Het jaaroverzicht geeft een indruk van onze belangrijkste resultaten.

Commissies & werkgroepen

Goede Doelen Nederland werkt met medewerkers van leden samen. Er zijn werkgroepen en commissies op verschillende beleidsterreinen. Deze zijn zoveel mogelijk samengesteld uit werknemers van grote en kleine organisaties die op verschillende aandachtsgebieden (gezondheid, internationale samenwerking, natuur, milieu & dieren, welzijn & cultuur) actief zijn.

Word lid

Er zijn 234 goede doelen bij ons aangesloten. Onze leden zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen in binnen- en buitenland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim twee derde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties. Versterk jezelf en jouw organisatie en word lid.

Leden

Operatie Mobilisatie
Stichting Red een Kind
Eye Care Foundation
Koninklijke Hondenbescherming
Nationaal Ouderenfonds
75inQ

ALV

Minimaal twee maal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Meestal is dat in juni en november. Daar worden beleidsbeslissingen genomen, begrotingen vastgesteld en actuele onderwerpen besproken.

Nieuwsberichten

Default news listing image
Reactie op Consumentenagenda 2023 EZK
Belangenbehartiging
Default news listing image
Goede doelen introduceren Mijn eenmalige gift hét alternatief voor de Acceptgiro
Vereniging
Default news listing image
Jaarverslag Commissie Normstelling
Zelfregulering
Naar al het nieuws