Schenken en nalaten

Veel mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor de samenleving en hun idealen voort laten leven. Zij kunnen dan besluiten om (een deel van) hun erfenis na te laten aan een goed doel. Goede Doelen Nederland stelt zich op het volgende standpunt:

  • Het opnemen van een goed doel in een testament, als erfgenaam of legataris, is de beslissing van de erflater.
  • ​Nalaten gaat altijd via een testament, dus via een notaris. De notaris legt de ‘wil’ van iemand vast en beoordeelt of iemand in staat is zijn wil te verklaren. De zorgvuldigheid van het proces wordt geborgd door de notaris.
  • ​Het is van groot belang dat mensen die overwegen een goed doel op te nemen in hun testament dit bespreken met hun naasten. Zo komen familie en vrienden na het overlijden niet voor verrassingen te staan. Een overlijden is al verdrietig genoeg. Daarom heeft de sector gezamenlijk de campagne Toegift ontwikkeld om hier meer aandacht voor te vragen.
  • ​Als goede doelen reageren op de toenemende bereidheid van mensen om na te laten aan een goed doel, moeten zij dat zorgvuldig doen. Binnen de sector is mede hiervoor een handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ ontwikkeld.
  • ​Goede doelen geven op gepaste wijze informatie en voorlichting over de mogelijkheden die er zijn om na te laten aan een goed doel. Dat doen goede doelen in hun relatie met donateurs en dat doet Goede Doelen Nederland in de samenwerking met notarissen en estateplanners.
  • De wil van de erflater is voor het goede doel als erfgenaam of legataris leidend. Als een goed doel in een testament wordt opgenomen, is het van groot belang dat dat een notaris in het testament opneemt waarom een testateur dat doet. Dit, om te voorkomen dat naasten hier pas na het overlijden van op de hoogte worden gesteld. Als dit het geval is, is er soms onbegrip. Hoe een goed doel daar in een gegeven situatie mee omgaat, is aan het goede doel zelf om te bepalen.

Goede Doelen Nederland werkt samen met diverse notaris-koepels en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Met deze laatste heeft Goede Doelen Nederland bijvoorbeeld een richtlijn ontwikkeld om nalatenschappen, waarin goede doelen zijn opgenomen, transparant en respectvol af te wikkelen. Ook geeft Goede Doelen Nederland de Goede Doelen Gids uit met informatie over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan goede doelen.

Voor verantwoorde fondsenwerving is de handreiking 'Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving' ontwikkeld die uiteraard ook van toepassing is op het verkrijgen van nalatenschappen. De handreiking vind je bij de 'downloads'.