Belangenbehartiging

Voorwaarden NOW 3 bekend

Per 1 oktober 2020 is de nieuwe ondersteuningsmaatregel NOW3 gestart en worden op de website van de overheid de volgende voorwaarden gemeld.

Drie tijdvakken van drie maanden
NOW 3 bestaat uit drie tijdvakken van 3 maanden, van oktober 2020 tot 1 juli 2021. De NOW3-steun duurt dus negen maanden en kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. Organisaties kunnen in deze drie tijdvakken afzonderlijk van elkaar aanvragen. De systematiek in de derde NOW-regeling is grotendeels hetzelfde als in NOW1 en NOW2. Om banen te beschermen in deze crisis kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies.

Meer ruimte voor bezuinigingen op loonkosten
Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers en organisaties moeten bezuinigen op de loonkosten. Bijvoorbeeld door medewerkers die met pensioen gaan niet meer te vervangen, door met het personeel, de ondernemingsraad of de vakbond afspraken te maken over een loonoffer of door medewerkers te ontslaan. De NOW 3 biedt daarom steeds per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand voor alledrie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit NOW1 en NOW2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend.

Inspanningsplicht
Er komt in deze subsidieperiode een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met een sociaal pakket ter waarde van 1,4 miljard euro. Dit pakket voorziet o.a. in bemiddeling van werk-naar- werk en in scholing. Met de wijzigingen in NOW 3 ten opzichte van de eerdere regelingen kunnen ondernemers in deze lastige periode de steun gebruiken om te overleven en tegelijkertijd de moeilijke ingrepen doen die hun organisatie gezond houden. Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december op 16 november te openen.

Download hier de gehele brief van minister Koolmees over de NOW3.

Bron: Rijksoverheid

Laatste nieuws

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging