Vereniging

Vier nieuwe leden voor Goede Doelen Nederland

We mogen weer vier nieuwe leden verwelkomen. We stellen ze graag aan je voor.

Bears in Mind is een berenbeschermingsorganisatie die wereldwijd maar vooral in Europese landen haar kennis, expertise en financiële middelen inzet voor bescherming van beren in het wild en hulp aan beren in nood. Bears in Mind steunt naast buitenlandse welzijnsprojecten, projecten gericht op natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting & educatie.

Kansfonds zorgt voor een thuis voor mensen in kwetsbare situaties, die anders buitengesloten dreigen te raken en helpt ze met een menswaardig bestaan. Ze zorgen voor een dak boven het hoofd, voldoende geld om van rond te komen en het gevoel erbij te horen.

Vier Voeters Nederland zet zich in voor dieren onder directe invloed van mensen. Ze leggen dierenleed bloot, redden dieren in nood en beschermen ze. Ze werken aan een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen.

Rudolph Stichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling.

Laatste nieuws

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging