Vereniging

Update aansluiting Nederland Filantropieland

In de afgelopen periode zijn diverse stappen gezet in de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland

Programmaraad van start
Om de huidige activiteiten van NLFL op het gebied van ‘ontwikkelen en ontmoeten’ te continueren, door te ontwikkelen en af te stemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland is er een Programmaraad samengesteld uit leden van NLFL en leden en medewerkers van Goede Doelen Nederland. De programmaraad komt op 14 september voor het eerst bij elkaar en bestaat uit Deny de Jong en Baukje Stam (via NLFL), Wouter Langeveld (Nierstichting), Petra Sleven (Stichting Vier Voeters), Kristel Casander (voordekunst) en vanuit Goede Doelen Nederland/NLFL Jur Venema, Krista Jansen en Paulien Trapman. Deny de Jong is voorzitter van de programmaraad.

De programmaraad bespreekt en plant de activiteiten en onderzoekt welke activiteiten op het gebied van ‘ontmoeten’ en ‘ontwikkelen’ doorontwikkeld kunnen worden. Ook kan de programmaraad adviseren over nieuwe gemeenschappelijke activiteiten.

Ondersteuning bij de Erkenning
Goede Doelen Nederland wil leden van NLFL, als zij daar prijs op stellen, zoveel mogelijk ondersteunen bij het aanvragen van de Erkenning. Eind oktober wordt daarom een werksessie georganiseerd waarin samen met deskundigen van de Helpdesk van Goede Doelen Nederland aan de slag wordt gegaan met de benodigde documenten voor de aanvraag. De werksessie wordt georganiseerd in samenwerking met het CBF.

Laatste nieuws

Default news listing image
Twee nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor
Vereniging
Default news listing image
Introductie in de sector van goeddoen: voor iedereen die wil weten hoe het zit
Zelfregulering
Default news listing image
Aangepast wetsvoorstel Wtmo naar Tweede Kamer gestuurd
Belangenbehartiging