Belangenbehartiging

Stevige lobby voor bijzondere positie goede doelen telemarketing

In de eerste week van februari sprak de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg (AO) met staatssecretaris Keijzer (EZK) over de zogenaamde consumentenagenda. Belangrijk onderdeel daarvan is de invoering van een opt-in systeem voor telemarketing. Dit betekent dat burgers alleen na expliciete instemming gebeld mogen worden en dat het Bel-me-niet-register vervalt.

Brede steun Kamer voor opt-in
Tijdens het AO bleek dat er brede steun is in de Tweede Kamer voor de invoering van een opt-in voor telemarketing. Door enkele Kamerleden werd aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van goede doelen. Vooralsnog lijkt de staatssecretaris niet van plan goede doelen anders te behandelen dan het bedrijfsleven.

Bijzondere positie goede doelen
Goede Doelen Nederland zal samen met Nederland Filantropieland stevig inzetten op een bijzondere behandeling van goede doelen. Het kan niet zo zijn dat goede doelen voor het benaderen van (potentiële) donateurs aan dezelfde regels moeten voldoen als commerciële partijen. In de komende maanden wordt een wetsvoorstel voorbereid dat naar verwachting in de zomer in consultatie gaat.

Samen met de leden (Werkgroep Telemarketing) wordt op korte termijn bepaald waaruit de bijzondere positie van goede doelen in een nieuw wettelijk kader moet bestaan. Onze inzet stemmen we ook af met DDMA.

Laatste nieuws

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging