Vereniging

Nieuwe bepaling RJ 640 over verwerking van baten uit nalatenschappen

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een nieuwe bepaling gepubliceerd over de verwerking van nalatenschappen. Kort samengevat kun je er voortaan voor kiezen om baten uit nalatenschappen te verwerken op het moment dat de akte van verdeling, of als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Als voor deze manier van verwerking wordt gekozen, moeten de baten uit alle nalatenschappen op deze manier worden verwerkt.

De hoofdbepaling blijft dat baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het verslagjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, maar je mag als organisatie dus kiezen voor het alternatief. De bepaling voorziet bovendien in een aantrekkelijke overgangsbepaling mocht je organisatie kiezen voor de alternatieve verwerkingswijze. De nieuwe verwerkingswijze hoeft namelijk alleen te worden toegepast op nalatenschappen die nog niet in de jaarrekening van het voorgaande verslagjaar zijn verwerkt.

Mede op initiatief van Goede Doelen Nederland is via de RJ-werkgroep voor het nu opgenomen alternatief gepleit. Daarmee wordt schattingsonzekerheid voorkomen en kunnen de administratieve lasten worden verminderd.

We zijn dan ook verheugd over deze bepaling van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarmee organisaties zelf kunnen bepalen aan welke manier van verwerking zij de voorkeur geven.

Goede Doelen Nederland organiseert op 23 maart van 13.30 – 15.00 in samenwerking met Mazars een online bijeenkomst over deze RJ-bepaling. Een uitnodiging volgt nog.

Klik hier voor de nieuwe bepaling RJ-640

Laatste nieuws

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging