Belangenbehartiging

Ministerie erkent nu ook bezwaren sector de-risking door banken

Derisking
Eind september heeft Goede Doelen Nederland, samen met een brede groep van maatschappelijke en koepelorganisaties, opnieuw een brief gestuurd naar een aantal ministers, waaronder minister Kaag, Kamerleden en DNB over de negatieve gevolgen voor goede doelen van de-risking door banken. In een antwoord op deze brief worden onze bezwaren nu ook door het ministerie erkend.

Op 13 december hebben wij een antwoord ontvangen van het Ministerie van Financiën waarin aangegeven wordt dat onze belemmeringen worden erkend en waarin het belang van toegang tot het betalingsverkeer voor maatschappelijke organisaties wordt onderschreven.

In de brief wordt aangegeven dat er constructieve gesprekken worden gevoerd aan de verschillende ronde tafels (met het ministerie van financiën, toezichthouder DNB, diverse banken en een afvaardiging van de sector) om tot structurele oplossingen te komen. Er wordt gewezen op de lopende herziening van de NRA’s (National Risk Assessments). Zo is aan het WODC (Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) gevraagd of er factoren te benoemen zijn die een indicatie kunnen zijn voor hoog risico dan wel laag risico. Het is echter aan het WODC om te komen tot een zelfstandig oordeel.

Verlichting voor de sector
Ook wordt er op gewezen dat banken, naast de NRA’s, ook andere informatie gebruiken om tot een risico inschatting van de individuele klant te komen. DNB heeft de sector daarom gevraagd om samen met de banken factoren te identificeren die wijzen op een hoog of laag risico. Dit kan banken helpen bij een meer risico gerichte aanpak en op korte termijn verlichting brengen voor de sector.

Grondrechten
Wij zijn van mening dat het weigeren/beëindigen van een bankrekening op gespannen voet staat met (grond)rechten van maatschappelijke organisaties. De overheid moet er op toe zien dat het betalingsverkeer daadwerkelijk toegankelijk is voor goede doelen en onnodige beperkingen moeten zo snel mogelijk worden opgeheven. Ondertussen werken wij actief mee aan het zoeken naar oplossingen. Enerzijds hebben wij op verzoek van het WODC goede doelen gevraagd om input te leveren voor de lopende herziening van de NRA’s. Anderzijds vinden er verschillende overleggen plaats met de NVB, een aantal banken en een afvaardiging van onze sector om te komen tot een lijst van criteria die als risico mitigerend kunnen dienen, zoals het hebben van een Erkenning of een beperkte jaarlijkse omzet.

Laatste nieuws

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging