Belangenbehartiging

Kamerdebat opt-in telemarketing niet deze week

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel invoering opt-in telemarketing is vanwege de coronaperikelen al een aantal keren uitgesteld. De planning was dat de behandeling van het wetsvoorstel in de week van 12 januari 2021 zou zijn. Inmiddels is bekend geworden dat dit wederom is uitgesteld. Het is nog niet duidelijk in welke week het debat gepland wordt, maar de verwachting is binnen enkele weken.

Twee amendementen
Inmiddels zijn er twee amendementen ingediend die dan bij de behandeling in de Tweede Kamer aan de orde zullen komen.

Klantrelatie
In het amendement van Tweede Kamerlid Palland (CDA) wordt een aanpassing van de wet gevraagd in verband met de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen.

Klanttermijn
Eind november is nog een tweede amendement ingediend door Tweede Kamerlid Weverling (VVD). Dit amendement regelt dat een eventuele AMvB, voor het stellen van de klanttermijn, niet zonder inspraakmogelijkheid van het parlement in werking kan treden. Een ontwerp AMvB wordt eerst met de Tweede Kamer worden gedeeld.

Zodra de exacte datum van behandeling door de Tweede Kamer bekend laten wij dit weten.

Laatste nieuws

Default news listing image
Twee nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor
Vereniging
Default news listing image
Introductie in de sector van goeddoen: voor iedereen die wil weten hoe het zit
Zelfregulering
Default news listing image
Aangepast wetsvoorstel Wtmo naar Tweede Kamer gestuurd
Belangenbehartiging