Vereniging

Huis-aan-huis werving 4 januari mogelijk weer opgestart

Na de aankondiging van de tweede lockdown is door de gezamenlijke partijen betrokken bij de huis-aan-huis werving voor goede doelen (wervingsbureaus en goede doelen) besloten de werving in ieder geval tot 4 januari op te schorten. Ook werd afgesproken om ruim voor die datum te bekijken of er aanleiding is om dit gezamenlijke standpunt aan te passen.

Huis-aan-huiswerving volgens overheid toegestaan
Uit de nu beschikbare informatie van de overheid blijkt dat de overheidsmaatregelen die sinds 15 december gelden zich niet richten op huis-aan-huisverkoop en dus ook niet op huis-aan-huiswerving. Dit was eerder niet expliciet gemeld. Nu de overheid oordeelt dat huis-aan-huisverkoop is toegestaan, kan met ingang van 4 januari de afweging gemaakt worden de D2D werving langzaam weer op te starten.

Eigen afweging
Goede doelen en hun wervingsbureaus maken samen de afweging of en per wanneer zij hun werving weer voortzetten. Sommige goede doelen zullen met ingang van 4 januari voorzichtig willen starten, anderen wachten wellicht de persconferentie van 12 januari a.s. af. Goede Doelen Nederland vraagt haar leden deze afweging zorgvuldig te maken.

De gezamenlijke partijen adviseren met klem om, als de werving weer van start gaat, de werving in elke geval gecontroleerd op te bouwen. Vanzelfsprekend dienen de wervers zich dan te houden aan het meest recente protocol van 18 november 2020 met daarin eisen voor de veiligheid. De acceptatie van de huis-aan-huis-werving door consumenten en eventuele klachten worden nauwlettend gemonitord zodat de gezamenlijke partijen indien nodig kunnen bijsturen.

Laatste nieuws

Default news listing image
Twee nieuwe directeuren: we stellen ze graag aan je voor
Vereniging
Default news listing image
Introductie in de sector van goeddoen: voor iedereen die wil weten hoe het zit
Zelfregulering
Default news listing image
Aangepast wetsvoorstel Wtmo naar Tweede Kamer gestuurd
Belangenbehartiging