Belangenbehartiging

Brief aan minister Hoekstra over stopzetten Acceptgiro

Goede Doelen Nederland heeft in een brief aan minister Hoekstra de actuele stand van zaken toegelicht rondom het gebruik van de Acceptgiro door donateurs van goede doelen. Het stopzetten van de Acceptgiro per 1 juni 2023, zonder dat er een volwaardig papieren alternatief beschikbaar is, zal grote gevolgen hebben voor het werk van goede doelen. Aanleiding voor de brief was de beantwoording van de Kamervragen (Stoffer SGP) door de minister. De beantwoording doet onvoldoende recht aan de actuele stand van zaken.

In de brief wordt toegelicht dat bij het besluit van Currence – de eigenaar van de Acceptgiro – om te stoppen met de Acceptgiro alleen gekeken is naar de daling van het totale volume. Hierbij is onvoldoende aandacht geweest voor het gebruik en de behoefte van specifieke doelgroepen zoals donateurs van goede doelen. Uit onderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden blijkt dat een groot deel van de donateurs dat nog geen gebruik maakt van internetbankieren zoals ouderen nog steeds graag en vaak geeft via een Acceptgiro.

In de beantwoording door de minister van de Kamervragen wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er inmiddels goede alternatieven zijn ontwikkeld voor de Acceptgiro. Dit is niet het geval. Goede Doelen Nederland wil zich uiteraard van harte inzetten voor het ontwikkelen van een adequaat papieren alternatief. Maar als er geen adequaat papieren alternatief voor de Acceptgiro beschikbaar is vóór 1 juni 2023, hebben wij de minister laten weten dat de termijn voor donateurs van goede doelen moet worden verlengd. Dit is van groot belang voor de slagkracht van goede doelen om de kwetsbaren in de samenleving te kunnen blijven ondersteunen.

Lees hier de volledige brief aan de minister.

Laatste nieuws

Default news listing image
SBF-partners passen samenwerking aan, in wisselende coalities verder
Belangenbehartiging
Default news listing image
Reparatie beperking giftenaftrek voor bedrijven bemoedigend
Belangenbehartiging
Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging