Over de sector

De maatschappelijke rol van goede doelen

Goede doelen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid of markt (nog) niet oppakt. Ook vragen zij bijvoorbeeld aandacht voor misstanden of kwetsbare groepen (agendasetting), zorgen voor sociale cohesie en versterken de dialoog over maatschappelijke kwesties. Zonder het werk van goede doelen zou de wereld er heel anders uitzien. Binnen en buiten de sector wordt daarom samengewerkt voor optimale transparantie, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector zodat goede doelen impactvol kunnen werken aan hun missie.

Over de sector goedoen

Nieuwsberichten

Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging
Default news listing image
NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap
Default news listing image
Jan-Willem de Bruin gestart als projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland
Vereniging
Naar al het nieuws

Belangenbehartiging

Goede Doelen Nederland zet zich in voor een positief maatschappelijk en politiek klimaat zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen onafhankelijk aan hun missie kunnen werken. Wij zijn daarbij hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en media en werken samen met diverse maatschappelijke partners. Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Dus geen onnodige beperkende wet- en regelgeving voor fondsenwerving. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. Wij werken hierin samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en andere relevante koepels binnen en buiten de sector.

Zelfregulering

De goededoelensector is een professionele, betrouwbare en transparante sector. Omdat goede doelen een beroep doen op de steun van de samenleving is publieksvertrouwen en het afleggen van verantwoording essentieel. Daarom werken wij, bovenop de bestaande wet- en regelgeving en de ANBI-eisen, aan de versterking van zelfregulering. Het belangrijkste zelfreguleringsinstrument is de Erkenningsregeling voor goede doelen.

Standpunten en duiding

Publieksvertrouwen en maatschappelijk draagvlak is van groot belang voor het werk van goede doelen. Goede Doelen Nederland zet zich hier voor in. Diverse, vaak terugkerende, onderwerpen in het maatschappelijk debat vragen om een helder standpunt en duiding.

Toolkit Mijn eenmalige gift

Voor de deelnemers van Mijn eenmalige gift zijn diverse communicatieproducten ontwikkeld die helpen om de communicatie over Mijn eenmalige gift naar de eigen achterban in te richten en vorm te geven. De toolkit wordt steeds aangevuld met producten die beschikbaar komen. Om gebruik te maken van Mijn eenmalige gift kun je je hier aanmelden.

Sectoronderzoek

Wij zetten ons in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de sector. Wij geven inzicht in de (maatschappelijke) bijdragen van goede doelen aan de samenleving. Daarnaast worden binnen de sector diverse onderzoeken uitgevoerd zoals wetenschappelijk onderzoek naar het geefgedrag in Nederland en onderzoek naar het donateursvertrouwen.

Goede Doelen Lezing

In 2019, het jaar van haar 25-jarige bestaan, heeft Goede Doelen Nederland de Goede Doelen Lezing geïntroduceerd. Een jaarlijks terugkerende lezing die een visie op de rol van ‘goeddoen’ in onze samenleving geeft. De lezingen zijn prikkelend en visionair, inspireren en dragen bij aan het debat over de maatschappelijke waarde van goede doelen. De derde Goede Doelen Lezing vindt plaats op 9 mei 2023 in Felix Meritis en wordt gehouden door Karen van Oudenhoven-van der Zee, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).