Filantropie in beeld

Het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' benadrukt hoe miljoenen burgers zich dagelijks inzetten voor maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel of een vermogensfonds of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact is groot. Nederland en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers en organisaties. De sector filantropie vindt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid laat liggen en zorgt bovendien voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. 

Kijk op www.goededoelen.nl of op het youtube kanaal van Socutera voor spotjes die het werk van goede doelen laten zien.

Kijk op de site van FIN voor spotjes die laten zien op welke wijze vermogensfondsen bijdragen aan de samenleving, www.verenigingvanfondsen.nl/fondsen-in-beeld